Ὅταν κάποτε γίνῃ ἡ Ἑλλὰς κανονικὴ χώρα…

Ὅταν κάποτε γίνῃ ἡ Ἑλλὰς κανονικὴ χώρα...Γράφει ο διάσημος περιηγητής και χρονικογράφος Εβλιά Τσελεμπί, για την μεγάλη παρέλαση των συντεχνιών, που έγινε στην Σντανμπούλ επί βασιλείας του πολυχρονεμένου Σουλτάνου Μουράτ του Δ’ το 1638, για να γιορτασθεί η έναρξη της εκστρατείας κατά της Βαγδάτης των Σαβαφιδών:

[…] Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀξιοπρεπεῖς ἐμπόρους καὶ ἐργαζομένους τῆς Πόλεως, ἡ πομπὴ περιελάμβανε καὶ μερικὲς ἀπό τὶς τάξεις τῶν ἐγκληματιῶν καὶ ἄλλων λιγότερο ἀξιοσεβάστων ὁμάδων. Ὅλοι αὐτοὶ παρήλασαν στὸ δεύτερο τμῆμα, κάτω ἀπὸ τὸ ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ ἀστυνομικοῦ διοικητοῦ.
Τὸ σωματεῖο τῶν κλεφτὼν καὶ τῶν λῃστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν βάλει στὸ μάτι τὰ πορτοφόλια μας, μπορεῖ νὰ ἀναφερθῇ ἔδω ὡς ἐξαιρετικὰ πολυάριθμο. Ἀλλὰ ἂς μείνουν καλλίτερα μακρυά μας. Λέμε τὸ ἴδιο γιὰ τὸ σωματεῖο τῶν νταβατζήδων καὶ τῶν χρεοκοπημένων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀμέτρητοι. Οἱ κλέφτες καταβάλλουν εἰσφορὰ στοὺς δύο ἀρχηγοὺς τῆς ἀστυνομίας καὶ κερδίζουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν μὲ τὸ νὰ μπερδεύονται μὲ τὰ πλήθη τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ μὲ τὸ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς ξένους.[…]

Κάπως έτσι ονειρεύομαι και γω μια μεγάλη παρέλαση των εκπροσώπων απάντων των πολιτικών κομμάτων, όταν κάποια στιγμή η Ελλάδα γίνει μια κανονική χώρα.
Αν γίνει.

Θέμης Καζαντζίδης

φωτογραφία

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply