Ὁ ὑποβολέας τοῦ πολυπολιτισμοῦ…

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ὑποβολέας καὶ ὁ εἰσηγητὴς τῆς αὐτοκαταστροφικῆς ἰδεοληψίας τοῦ πολυπολιτισμοῦ καὶ τῶν ἀνοικτῶν συνόρων…

Ὁ ὑποβολέας τοῦ πολυπολιτισμοῦ...

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 248 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ ὑποβολέας τοῦ πολυπολιτισμοῦ…

 1. The Ten Tribes of Israel is setup up for Holocaust. We’re in the End Times Big Time. In this article I prove conclusively that the ONLY people all the prophesies regarding Israels Gods Chosen of the Bible fits for, is white Europeans.
  Interview with Ervin Kohn (Deputy Director at The Norwegian Center against Racism and President of Synagogue of Satan in Oslo) (*****************)
  Ervin Kohn; Norway is too white
  There you have it folks. Ervin Kohn has decided that Norway is too white…. he will fix the problem… askeNAZI style.
  “The Norwegian people have very little experience dealing with minorities… So we have a BIG “job to do” in bringing minorities to them, according to Ervin Kohn (Twitter).”
  We are more or less all Palestinians, UK, USA, Norway _ and I can prove it. White Caucasian people is under the siege of the Synagogue of Satan (Revelation 2.9 and 3.9) calling themselves ‘Jews’, extreme Holocaust of Lost 10 Tribes of Israel in progress. See statistics in the article.
  Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
  http://www.riksavisen.no/?p=15593

Leave a Reply