Μία ἡνωμένη Κρήτη κατά τῆς κυβερνήσεως καί τῆς τρόικας;

Μία ἡνωμένη Κρήτη κατά τῆς κυβερνήσεως καί τῆς τρόικας;3Μία ἡνωμένη Ἑλλάς κατά τοῦ κάθε προσκυνημένου κουδουνισμένου;
Καλὰ θὰ ἦταν. Θαυμάσια… Τέλεια…
Μά εἶναι ἔτσι;
Ἤ θά θέλαμε νά εἶναι ἔτσι;

Ἐγὼ μαζύ τους εἶμαι, ὅπως καὶ μὲ κάθε ἄλλον συμπολίτη μου καὶ συνάνθρωπό μου ποὺ ἀντιδρᾶ στὰ μέτρα δουλοποιήσεώς μας.
Ἀλλά…
Ἀντιδροῦν πράγματι; Ἤ θέλουν νά μᾶς πείσουν ὅτι ἀντιδροῦν;
Καί οἱ …σκληροπυρηνικές δηλώσεις;
Εἶναι ἀληθεῖς; Ἤ κρύβουν κάτι ἄλλο;
Διότι… αὐτά ἐδῶ τί εἶναι;

Δουλεύομεθα ὁλίγον λοιπόν;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Οἱ συνδικαλιστές, ποὺ κράτησαν τὸν κόσμο …ἐν ὑπνώσει, τοὐλάχιστον τὴν τελευταία πενταετία, ξαφνικὰ …ξύπνησαν καὶ σηκώθηκαν στὰ πόδια τους.
Οἱ συνδικαλιστές… Ὄχι ὁ ἁπλὸς κόσμος…
Αὐτὴν τὴν διαφορὰ νὰ τὴν θυμόμαστε…

Μακάρι λοιπόν… Μακάρι… ἀλλὰ δὲν τὸ βλέπω.
Καὶ δὲν τὸ βλέπω, διότι ἤδη μὲ τὴν ψῆφο τῆς 25ης Σεπτεμβρίου τὰ μηνύματα ποὺ ἔλαβαν τὰ κουδουνισμένα εἶναι ξεκάθαρα:

Μία ἡνωμένη Κρήτη κατά τῆς κυβερνήσεως καί τῆς τρόικας;1

περιφέρεια Κρήτης

(Ναί, ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ δὲν ἦσαν ἀνακοινώσιμα τὴν ὥρα τῶν ἐκλογῶν… Ἴσως γιὰ νὰ …μαγειρευθοῦν ὁλίγον!!!)

Μία ἡνωμένη Κρήτη κατά τῆς κυβερνήσεως καί τῆς τρόικας;2

Οἱ ΗΠΑ, τὸ ΔΝΤ καὶ ὁ Ἀλαφοῦζος στηρίζουν «ΟΧΙ»!!!

Μαγειρεμένα ἐκλογικά ἀποτελέσματα;

Δῆλα δή… Σέ διάστημα μικρότερο τοῦ μηνός, βάσει τῶν ἐπισήμων ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων, οἱ Κρῆτες κατάλαβαν αὐτὸ ποὺ δὲν κατενόησαν ἀμέσως μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ τρίτου μνημονίου.
Δῆλα δὴ χρειάστηκαν μίαν δέσμευσιν τῶν λογαριασμῶν τους καὶ τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων (capital control) διαρκείας, ἕνα …«δημοψήφισμα»  ποὺ προδόθηκε καὶ σχεδὸν τρεῖς μῆνες γιὰ νὰ καταλήξουν στὸ συμπέρασμα πὼς ζοῦν σὲ …εἰκονικὴ πραγματικότητα, νὰ ἀποφασίσουν πὼς τὸ ἀλεξέι τοὺς κάνει πλάκα καὶ νὰ τὸ ξαναψηφίσουν. Κι ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογὲς νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς ὄχι, δὲν ἦταν ἀστεῖο ἀλλὰ πραγματικότης αὐτὸ ποὺ συνέβαινε.
Δῆλα δὴ ἤ εἶναι ἠλίθιοι ἤ πολὺ …ἠλίθιοι!!!
Αὐτὸ θέλουν νὰ μᾶς ποῦν οἱ συνδικαλιστὲς σήμερα.
Περίμεναν νὰ γίνουν οἱ ἐκλογές, μὲ ψηφισμένο μνημόνιον, γιὰ νὰ …ἐπαναστατήσουν κατὰ τῶν κυβερνητικῶν ἐξαγγελιῶν.
Παρακαλῶ;;;;

Συνοψίζοντας…
Ἡ Κρήτη, ἡ Μακεδονία, ἡ Θράκη, ἡ Πελοπόννησος, ἡ Στερεὰ Ἑλλάς, ἡ Ἤπειρος, τὰ νησιά μας καλῶς κάνουν καὶ ἐξοργίζονται.
Ἀκόμη καλλίτερα κάμουν ὅταν ἀντιδροῦν, ἐπαναστατοῦν καὶ διεκδικοῦν τὸ δίκαιον.
Κι ἀκόμη καλλίτερα θὰ κάμουν ὅταν θὰ καταλάβουν πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ κουδουνιστοπάζαρο δὲν ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς.
Ἁπλῶς, γιὰ τὴν ὥρα, τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ χρῆμα. Δῆλα δὴ εἶναι σὲ λάθος βάσιν.
Ὅταν τὸ πρόβλημα θὰ μετακινηθῇ στὸ ἐπίπεδον τῆς ἐπιβιώσεως (ἀνάγκη) καὶ τῆς Ἑλλάδος (μονόδρομος) τότε ἴσως καὶ οἱ Κρῆτες, καθὼς φυσικὰ κι ὅλοι μας, δοῦν μὲ ἄλλο βλέμμα τὸ πρόβλημα.
Διότι τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι τὰ κουδουνισμένα ἀλλὰ τὸ τὶ ἐκπροσωποῦν καὶ τὸ πῶς ἐμεῖς βαυκαλιζόμεθα καὶ ὀνειρευόμεθα αὐτὰ ποὺ θὰ θέλαμε, τὴν στιγμὴ ποὺ συμβαίνουν τὰ ἐν τελῶς ἀνάποδα.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Τὸ ἐὰν τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν εἶναι τὸ πραγματικό, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἐὰν προσθέσουμε καὶ τὴν ἀποχή, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Υ.Γ.2. Αὐτὸ  τὸ «πόλεμος μὲ τὴν κυβέρνησιν» μοῦ ἀκούγεται κάπως …ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. Δὲν τοὺς ἐνόχλησε κάτι ἄλλο, ἀπὸ ὅσα ἐγκλήματα διέπραξαν τὰ κουδουνισμένα καὶ δὴ αὐτὴ ἡ κυβέρνησις, ἀλλὰ μόνον τὸ τρίτο μνημόνιον… Ἔ, πῶς νά τό κάνουμε; Ἔχουμε θέμα…

Υ.Γ.3. Ἐμπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ῥέμα γιὰ τοὺς ἀγρότες… (κι ὄχι μόνον!!!)… Τὸ ἀδωναΐ, τὸ μνημονιακόν, εἶναι κατὰ τῶν …μέτρων λέμε!!!

φωτογραφία

(Visited 212 times, 1 visits today)
Leave a Reply