Ἡ CIA κατέῤῤιψε τό ῥωσσικό ἀεροσκάφος;

Ἤ εἶναι ἐντελῶς ἠλίθιοι ἤ τὸ πιθανότερο κατευθυνόμενοι καὶ πληρωμένοι… (Ὡς συνήθως!!!)
(Ἤ βάλθηκαν νὰ προκαλέσουν τὸν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο!!!)

Ἡ CIA κατέῤῤιψε τό ῥωσσικό ἀεροσκάφος;

Ἡ Washington Post ἔριξε τὸ «σενάριο» ὅτι ἡ CIA τοποθέτησε τὴν βόμβα στὸ ῥωσικκὸ ἀεροπλάνο!!!

WaPo Peddles Crackpot Idea – Fears Russia Will Steal It

Russian and Egyptian officials are not to be trusted over airline crash

Τὸ χρήσιμον

εἰκόνα

(Visited 762 times, 1 visits today)
Leave a Reply