Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἕνας…!!!

Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἕνας...!!!Ἂν ὁ ἱππότης σκοτώσῃ πρῶτα τὸν Βασιλιᾶ, τὸ πρόβλημα λύνεται μὲ τὴν μία. 
Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐντὸς τῶν πυλῶν, ὄχι αὐτὸς ποὺ σοῦ ἔβαλαν νὰ βλέπῃς!

Ἡ μετανάστευσις εἶναι ἔνα ἐργαλεῖο τοῦ καπιταλισμοῦ.
Ἡ Δεξιὰ ἔχει πολιτικὴ μυωπία καὶ ὁ λαὸς τῆς Εὐρώπης ὁδηγεῖται σὲ καταστροφὴ καὶ ὑποδούλωση ξανὰ στὴν ἱστορία του.

Στὸ διάσημο βιβλίο τους «Πόλεμος χωρὶς ὅρια» οἱ Κινέζοι συγγραφεῖς του, ἀναφέρουν ὡς «μὴ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις πολέμου” ὁρισμένα εἴδη μὴ συμβατικῆς συγκρούσεως, ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς ταραχές, ποὺ διεξάγονται στὴν διεθνὴ κατάσταση σήμερα: τὸν ἐμπορικὸ πόλεμο, τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο, τὴν νέα τρομοκρατία καὶ τὴν μετανάστευση.
Πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα, ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἕνας.

Τουσιάδης Δημήτρης

(Visited 272 times, 1 visits today)
Leave a Reply