Οἱ ἀμέριμνοι ἄνθρωποι εἶναι πάντα τὰ θύματα…

Ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται ἡ Τουρκία θὰ ἀποτελέση τὸ ἐξιλαστήριο θύμα τῶν τελικῶν διαπραγματεύσεως, γιὰ τὸ …«μέγεθος» τῶν κομματιῶν τῆς πίττας τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς εὑρυτέρας Ἀνατολικῆς Μεσογείου…

Τὸ μεῖζον μειονέκτημά τους εἶναι πὼς εἶναι μουσουλμάνοι, ἀπέναντι σὲ ἕναν ὀρθόδοξο Ποῦτιν!!!
Τὸ ἐλάσσον εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς πάντα ἔπαιζαν τὰ παιχνιδάκια τῶν Ἀμερικανῶν, γιὰ νὰ ἐξισοῤῥοποῦν τὶς κόντρες τοῦ Αἰγαίου, μὲ τὸ ἀζημίωτον βέβαια…

Οἱ ἀμέριμνοι ἄνθρωποι εἶναι πάντα τὰ θύματα...

Μόνον ποὺ τώρα οἱ ἐξοπλισμοὶ ποὺ τοὺς σέρβιραν τὰ Ἀμερικανάκια εἶναι χάρτινοι πύργοι ἐμπρὸς στὰ πυρηνικὰ τῆς Ῥωσσίας…

Ὁ θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του νὰ μὴν ζήσουμε τὰ τῆς Οὐκρανίας δράματα…
Οἱ ἀμέριμνοι ἀνθρωποι εἶναι παντοῦ τὰ θύματα…

Γιούλη

εἰκόνα

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply