Ὁ Τσίπρας καὶ μὲ τὸν …ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ!!!

Ὁ Τσίπρας καὶ μὲ τὸν ...ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ!!!Ὁ Τσίπρας μὲ τὴν παλαιστινιακὴ μαντήλα. / Ὁ Τσίπρας μὲ τὸ κιπὰ στὸ κεφάλι…

Ὁ Τσίπρας ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, νὰ μὴν θέλῃ νὰ μπῇ, γιατὶ εἶναι ἄθεος. / Ὁ Τσίπρας κάθε δεύτερη ἡμέρα μὲ τὸν Ἱερώνυμο, νὰ τοῦ χαϊδεύῃ τὰ γένια, νὰ γλωσσοφιλᾷ εἰκόνες, νὰ λούζεται μὲ ἁγιασμό, νὰ φορᾷ τὴν κορδέλα τῆς Μὶς Ὀρθοδοξίας 2015.

Ὁ Τσίπρας πολεμᾶ μὲ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὸ κεφάλαιο. / Ὁ Τσίπρας κάνει μπότοξ κάθε Τετάρτη στὴν Ἀγγελοπούλου καὶ τῆς χαϊδεύει τὴν μάσκα ποὺ ἔχει γιὰ πρόσωπο.

Καὶ μὲ τὶς Σκουριὲς καὶ μὲ τὸν Μπόμπολα.

Καὶ κατὰ τῆς ἀστυνομικῆς βίας καὶ μὲ τὰ δακρυγόνα καὶ τὸ ξύλο νὰ πέφτουν βροχή…

Καὶ πολεμᾶμε τὸ παλαιὸ καὶ ζητᾶμε εὑρεία συναίνεση ἀπὸ κάθε δεινόσαυρο ποὺ θὰ περάση ἔξω ἀπὸ τὸ Μαξίμου…

Καὶ κατὰ τῶν μνημονίων καὶ ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης, ποὺ σὲ θέλει μόνον ἐὰν ἐφαρμόσῃς 246 μνημόνια…

Καὶ μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ μὲ τὰ κέντρα κρατήσεως προσφύγων…

Καὶ μὲ τὸν ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ…

Καὶ στὰ ἁλώνια καὶ στὰ σαλόνια…
Ὀκτὼ καρπούζια κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια μασχάλη…

Πολιτικὸς ἀγύρτης ποὺ ἔχασε τὸ ἐλάχιστο ἔρεισμα στὴν κοινωνία ὅταν ἔκανε τὴν πιὸ ἐπικὴ κωλοτούμπα, ἀπὸ ἐποχῆς Νάντιας Κομανέτσι, παλεύει νὰ βρῇ συμμάχους γιὰ νὰ κρατηθῇ στὴν ἐξουσία, μαζὺ μὲ τὴν ἀνίκανη συμμορία τοῦ Παππᾶ.

Ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβῃ ὅτι οὐδεὶς τὸν θέλει, ἀφοῦ εἶχαν ἀπὸ παλαιὰ τσιράκια ἕτοιμα καὶ περισσότερο πρόθυμα (καὶ πολὺ πιὸ ἔμπιστα) ἀπὸ ἕναν κωλογλείφτη, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ πράξῃ οὔτε τὰ βασικά, σὲ μία κοινωνία ποὺ καταῤῥέει, ὁ ὁποῖος πηγαίνει ὅπου φυσᾶ ὁ ἄνεμος.

Τὸ μόνον ποὺ ζητᾶ εἶναι παράτασις, ὥστὲ νὰ μπορῇ ὁ Φλαμπουράρης νὰ ἀνακατεύῃ ἀπερίσπαστος τὸ φρεντοτσίνο του, χωρὶς σκοτοῦρες…

Ὁ Τσίπρας καὶ οἱ κολαοῦζοι του, εἶναι κάθε γράμμα ἀπὸ τὴν λέξη: «Ἀλητεία»!!!

Χάρης Ζάβαλος

(Visited 232 times, 1 visits today)
Leave a Reply