Βαρειὰ κι ἀσήκωτη ἡ …«ἐπανάστασις»!!!

Καὶ κυρίως βαρειὰ κι ἀσήκωτη ἡ …«εὐθύνη» της λέμε.
Ἰδίως ἐὰν τὸ χρῆμα ῥέῃ ἄφθονο καὶ οἱ τραπεζῖτες, πίσω σου, ἁπλῶς δίδουν ἐντολές, ποὺ θέλουν νὰ πραγματοποιηθοῦν ἄμεσα.

Βαρειὰ κι ἀσήκωτη ἡ ...«ἐπανάστασις»!!!

 

Ὅπότε;
Ὁπότε καλοί μου συμπατριῶτες ἐμεῖς ἀναμένουμε (ὁλίγον …παγωμένοι κάποιοι ἀνάμεσά μας) νὰ κυλήσῃ ὁ χρόνος, νὰ ὁλοκληρώσουν καὶ νὰ «νομομαγειρεύσουν» κι αὐτὰ τὰ κατακάθια τὶς ἐντολὲς ποὺ ἔλαβαν καὶ γιὰ τὶς ὁποῖες σαφῶς καὶ δὲν ὑπάρχει ἀντίῤῥησις ἤ διαφωνία.
Καὶ γιὰ ὅσον χρόνο ἀναμένουν τὰ κουδουνισμένα νὰ τελειώσῃ ἡ …θητεία τους, πηγαινοφέρνουν τὰ ἄχρηστα σαρκία τους ἐδῶ κι ἐκεῖ, μὴ ξέροντας τὸ πῶς νὰ τὰ διαχειρισθοῦν.
Πρὸς τοῦτο καὶ εἰκόνες σὰν τὴν παραπάνω.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply