Ὁ Πιτσιόρλας, τῆς παγκαλικῆς συνομοταξίας «μαζὺ τὰ φάγαμε», συνιστᾶ…

Ὅταν ὁ ἀλητήριος Πάγκαλος ἐκτόξευσε τὸ ἰστορικὸ «Μαζὺ τὰ φάγαμε» εἶναι βέβαιο  ὅτι δὲν ἦταν βλὰξ γιὰ νὰ ἐννοῇ ἐμέναν, ἢ ἐσένα ἢ ἐσέναν ἢ κάθε μπατίρη μισθοσυντήρητο ἢ ἄνεργο.
Μιλᾶμε γιὰ φάγωμα ἑκατοντάδων δισεκατομμυρίων €ὑρῶ δανείων ποὺ ἦσαν μέχρι καὶ τὸ 2009 ἀδήλωτα!!!!!!

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀπευθύνετο σὲ συγκεκριμένη ὁμαδούλα, ποὺ ναὶ μὲν ἔτρωγε τὸν ἀγλέορα ἀπὸ τὰ Μεσογειακὰ προγράμματα (ΜΟΠ) ποὺ ἔστελνε ἡ ΕΕ, ἀλλὰ παρὰ τὴν διαρκὴ ἀλλαγὴ στὶς ἀριστερόλογες ταμπέλες της, αὐτὴ ἡ κλειστὴ ὁμαδούλα δὲν εἶχε σταματήσει ποτὲ νὰ κλέβῃ ψηφαλάκια ἀπὸ τὸ διεφθαρμένο ψευδοΠΑΣΟΚ.

Εἰς ἐξ αὐτῶν (καὶ μὴν τολμήσῃ κάποιον νὰ τὸν χρεώσῃ στὴν γενεὰ τοῦ Πολυτεχνείου) εἶναι ὁ Ἀστέριος ἢ Ἀριστέριος ἢ Ἀστέρης ἢ Στέργιος Πιτσιόρλας, ὁ ὁποῖος σὲ λίγα χρόνια, τρώγοντας κατὰ τὸ Παγκάλειον ῥητό, μεταμορφώθηκε σὲ ὑπερκαπιτάλα νεοφιλελεύθερο μεγαλοεπιχειρηματία!!!!!! Ποιός;;;;
Ὁ ξεβράκωτοςμ μιὰ ζωὴ κομματόσκυλος!!!!

Ὁ Πιτσιόρλας, τῆς παγκαλικῆς συνομοταξίας «μαζὺ τὰ φάγαμε», συνιστᾶ...

Αὐτὸς ὁ ἀχρεῖος πολιτικὰ ἀρχικοπρίτης, ἀπὸ τὸν περασμένο Μάρτιο 2015, χωρὶς νὰ παύσῃ τὴν ἰδιωτική του προσωπικὴ ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα, διῳρίσθη πρόεδρος στὸ ΤΑΙΠΕΔ (Ταμεῖο Ἀξιοποιήσεως Ἰδιωτικῆς Περιουσίας Δημοσίου) καὶ ξεπουλᾶ ὄσο-ὄσο τὴν δημόσια περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τὴν ὁποία οἱ ξεπουλητὲς ἔχουν βαπτίσει παράνομα, καταχρηστικὰ καὶ ἀντισυνταγματικά, ὡς ἰδιωτική!!!!!!

Αὐτὸς ὁ ἀχρεῖος πολιτικὰ ἀρχικοπρίτης, βγῆκε σήμερα (ἢ ἐχθὲς τὸ βράδυ) καὶ εἶπε τὸ βολικὸ γιὰ τὴν …ὑφαλλοκρηπίδα του: «Ἡ Ἀριστερὰ πρέπει νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν κοινωνία ἀπὸ τὸν…. κρατισμό»!!! καὶ ἄλλα παρεμφερῆ, ποὺ οὔτε ὁ δράκουλας Μητσοτάκης δὲν εἶχε τολμήση νὰ πῇ ἤ νὰ ἐπιχειρήσῃ νὰ πραγματώσῃ!!!!

Αὐτὸς ὁ ἀχρεῖος πολιτικὰ ἀρχικοπρίτης, γνωρίζοντας τοὺς κινδύνους, ποὺ πάντα μιὰ ζωὴ θὰ διατρέχη, ἀπὸ τὴν δρομολόγηση νέων ξεπουλημάτων δημοσίου περιουσίας, ζήτησε ἐπίσης ὄχι ἁπλᾶ τὴν ἀνοχὴ τῆς ἐπίσης ψευδεπιγράφου καὶ πουλημένης κεντροαριστερᾶς, ἀλλὰ κάλεσε ὅλα τὰ ἀποβράσματά της νὰ ἑνωθοῦν στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀφ’ ἑνὸς γιὰ νὰ ξεπουλήσουν τηλεκατευθυνόμενα καί, ἀφ΄ ἐτέρου, νὰ δημιουργήσουν μαζὺ μία μεγάλη κεντροαριστερὴ παράταξη καὶ νὰ συνεχίσουν τὸ φαγοπότι ἀνενόχλητοι!!!

Μπαρμπανῖκος

(Visited 250 times, 1 visits today)
Leave a Reply