Πάντα καὶ …«ἀνιδιοτελεῖς» καὶ …«φιλάνθρωποι»!!!

Όταν μιλάμε για αυθεντικούς, ανιδιοτελείς φιλανθρώπους, στο μυαλό μας έρχεται ένα μόνο όνομα…
Αυτό της …Αγίας Οικογενείας!!!

Πάντα καὶ ...«ἀνιδιοτελεῖς» καὶ ...«φιλάνθρωποι»!!!1 Πάντα καὶ ...«ἀνιδιοτελεῖς» καὶ ...«φιλάνθρωποι»!!!2

Σίγμα

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply