Εἴμαστε ΟΛΟΙ καθαρίστριες!!!

Εἴμαστε ΟΛΟΙ καθαρίστριες!!!3

Ὄχι ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ κοιμήθηκαν καθαρίστριες καὶ ξύπνησαν …δικαστικοί.
Ἀπὸ τὶς ἄλλες… Ἐκεῖνες, τὶς πραγματικές, δίχως κομματικὲς ταὐτότητες καὶ ἰδιότητες, ποὺ καθαρίζουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες κάθε εἴδους βρωμιά, ποὺ ἀφήνουν πίσω τους ἄτομα σὰν τὰ «δικά μας» κουδουνισμένα καὶ σὰν τὰ παγκόσμια ἀληταριά, ποὺ μεριμνοῦν μόνον γιὰ τὶς ἐξουσίες τους.

Τόσες καὶ τόσες καταστροφές, τόσοι καὶ τόσοι κατακλυσμοί, τόσες καὶ τόσες ἐπανεκκινήσεις καὶ μυαλὸ οἱ τρισάθλιοι ἀνεγκέφαλοι δὲν ἔβαλαν, ἀλλὰ καὶ οὔτε πρόκειται νὰ βάλλουν.
Κάθε φορὰ ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδον τὶς κοινωνικὲς δομές, μὲ στόχο νὰ ἀναλάβουν τὴν ἀπόλυτο ἐξουσία.
Καὶ κάθε φορὰ κάτι συμβαίνει, κάτι σὰν …ἀστάθμητος παράγων, ποὺ τοὺς ἐπαναφέρει σὲ χειρότερον ἐπίπεδον ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ξεκίνησαν…

Ναί, τὴν σήμερον, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀδημονοῦν νὰ ἐπανέλθουν σὲ ἰσχὺ οἱ φυσικοὶ νόμοι ΚΑΙ στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, διαρκῶς αὐξάνονται.
Καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, ὅπως πάντα, θὰ ἀναλάβουν τὸ ξεβρώμισμα ἀπὸ τὴν μπόχα ποὺ θὰ ἀφήση πίσω του τὸ  σημερινὸ ψοφῆμι τῆς (φαινομενικῆς) ἐξουσίας τοῦ πλανήτου.

Εἴμαστε ΟΛΟΙ καθαρίστριες!!!1

Οἱ κάτω κάτω, ὄχι φυσικὰ αὐτοὶ ποὺ πασχίζουν νὰ φέρουν τὸν παγκόσμιο κομμουνισμό, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀκόμη μία ὄψις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος τῶν πραιτωριανῶν, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν ἔννοια Ἄνθρωπος καὶ τὴν ὑπερασπίζονται μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ σήμερα, μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους, στηρίζουν καὶ διατηροῦν τὰ ἐπίπεδα ἀνεκτικότητος, οὐσιαστικῆς ἀγωνιστικότητος καὶ ποὺ καθυστεροῦν ἤ ἀνακόπτουν τὰ παιχνίδια τῶν ἐπικυριάρχων.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ παλεύουν, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, γιὰ τὰ (πραγματικά) δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου κι ὄχι γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρωποειδῶν καὶ τῶν λοβοτομημένων.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες βάζουν πλάτη γιὰ νὰ βελτιώνεται διαρκῶς ἡ διαβίωσις τοῦ Ἀνθρώπου ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐμβίων πλασμάτων.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ «καθαρίζουν» στὰ δύσκολα, ὅταν οἱ κόττες, ποὺ καταχρηστικῶς κρατοῦν τὶς ἐξουσίες, στὰ δύσκολα κρύβονται.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ …βγάζουν τὰ κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιά, ὅταν ἀπαιτεῖται, τὴν ὥρα ποὺ σφετεριστὲς σφυρίζουν μισοκακόμοιρα.

Εἴμαστε ὅλοι …καθαρίστριες. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θέλουμε, πραγματικά, κάτι νὰ ἀλλάξῃ.
Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ θὰ σταθοῦν ὄρθιοι στὰ δύσκολα καὶ ποὺ θὰ ξαναφτιάξουμε τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τὴν ἀρχή, σὲ ὑγιεῖς βάσεις.
Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ δὲν θὰ δειλιάσουμε στὴν συμφορὰ καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε στὴν ἀπελπισία νὰ ἐξαπλωθῇ.
Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ θὰ καθαρίσουμε κάθε βρωμιὰ ποὺ ἀφήνουν πίσω τους τὰ σκουπίδια τῆς φερομένης ὡς ἐξουσίας.
Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ δυναμώσουμε μὲ γνώσεις καὶ θέλησιν γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο.
Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, τὸ γνωρίζουμε ἤ ὄχι, θὰ στηρίξουμε τὰ ὄμορφα καὶ τὰ δίκαια καὶ ἠθικά.
Καὶ εἶναι πράγματι σπουδαῖος λόγος γιὰ νὰ ζῇ κάποιος, ὅταν ξέρῃ πὼς πέρα ἀπὸ τὶς γραμμὲς ποὺ μᾶς καθορίζουν οἱ ὑπάνθρωποι κουδουνισμένοι, ὑπάρχει κάτι ἄλλο, πιὸ σημαντικὸ καὶ μεγάλο καὶ ἱκανὸ νὰ μᾶς κρατήσῃ σὲ ἐγρήγορσιν καὶ σὲ ἑτοιμότητα.
Εἶτε τὸ θέλουμε, εἶτε ὄχι, εἶτε τὸ ἐπιλέξαμε εἶτε ὄχι, εἶτε μᾶς ἀρέσει, εἶτε ὄχι, μία διαδρομὴ πλέον ὑπάρχει!!!
Ἡ κάθαρσις!!!

Εἴμαστε ΟΛΟΙ καθαρίστριες!!!2

Ὁ Ἀλφειός, ὁ Πηνειὸς καὶ ἡ κάθαρσις.

Φιλονόη

 

εἰκόνα, εἰκόνα καὶ εἰκόνα

 

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply