Ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ οἰκονομία καὶ τὰ «δανεικά»!

Οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ συμφώνησαν: Ἡ Ἑλλὰς γίνεται «πολυτισμική» κοινωνία, λόγῳ ὑπογεννητικότητος!

Μετὰ καὶ τὴν προχθεσινὴ σύσκεψη τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν γιὰ τὸ προσφυγικό, γίνεται φανερὸ πὼς ὅλοι ἀπεδέχθησαν τὰ τετελεσμένα γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανᾶστες.

Ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ οἰκονομία καὶ τὰ «δανεικά»!1

Τὴν ὁριστικὴ ἐγκατάσταση καὶ σταδιακὰ «ἑλληνοποίηση» ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ αὐτῶν, μέχρι καὶ ἕνα ἐκατομμύριο ἄτομα.
Στόχος ἡ ὑπογεννητικότης, μιᾶς καὶ τὰ στοιχεῖα δείχνουν πὼς ἔως τὸ 2040, τέσσερις στοὺς δέκα Ἕλληνες θὰ εἶναι ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.
Καὶ βεβαίως αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ συμβῇ, μιᾶς καὶ κάποιος πρέπει στὸ μέλλον νὰ δουλεύῃ γιὰ νὰ πληρώνῃ συνταξιοδοτικὲς εἰσφορές, γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν τεραστίων ποσῶν ποὺ δανεισθήκαμε ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους.

Ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ οἰκονομία καὶ τὰ «δανεικά»!2

Τώρα, τὸ ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ τῶν ξένων, κυρίως ἰσλαμιστῶν, δδημιουγήσουν ἀλλοίωση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, λίγο τοὺς ἐνδιαφέρει.
Ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ «οἰκονομία» καὶ τὰ δανεικά.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply