Πόσο πιό …«φασίστες» ἤ …«ἀντιφασίστες» πιά;

Δέν βαρεθήκαμε νά κολλᾶμε ταμπέλες ὁ ἕνας στόν ἄλλον;
Δέν ἀγανακτήσαμε μέ τό νά κερδίζουν πάντα τά (στημένα) παιχνίδια, οἱ πράκτορες καί οἱ τοκογλῦφοι, ἀλλά διαρκῶς εἰς βάρος μας;
Δέν μποροῦμε νά διακρίνουμε τόν κοινό μας ἐχθρό;
Δέν θά ἀποφασίσουμε γιά μίαν στιγμή νά ἀπασχοληθοῦμε μέ τό πραγματικό μας πρόβλημα;
Δέν θά τόλμήσουμε νά ἑνώσουμε τίς δυνάμεις καί νά πολεμήσουμε συστρατευμένοι αὐτούς πού τόσους αἰῶνες μᾶς κρατοῦν σέ κατάστασιν νάρκης καί ἀποχαυνώσεως;
Δέν σιχαθήκαμε τούς ἑαυτούς μας πιά; Πόσο πιό κάτω;

Διαβάζω ἀπὸ ἐδῶ γιὰ τοὺς …«φασίστες», τοὺς …«χρυσαυγίτες», τοὺς …«ἀκροδεξιούς», ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς …«ἀντιφασίστες», ὡς …«προοδευτικούς» καὶ ὡς …«ἀριστερίζοντες». Μαζύ τους κι ἐγώ…
Δὲν μοῦ ἀρέσουν γενικῶς τὰ ἄκρα… Μὰ δὲν εἶναι ἐχθροί μου… Εἶναι συνάνθρωποί μου…

Καὶ δὲν προβληματίζεται κάποιος, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ χαρακτηρίζουν ἀδιακρίτως τοὺς συμπολῖτες τους μὲ τὰ ὅποια κοσμητικά, γιὰ τὸ ἐὰν καὶ οἱ συμπολῖτες τους, ὅπως φυσικὰ καὶ οἱ ἴδιοι, ἔχουν πέσει θύματα τοῦ αὐτοῦ κόλπου, ποὺ λέγεται «ἔλεγχος πληθυσμῶν». Δὲν γίνεται κάποια ἀναφορὰ στοὺς πραγματικοὺς αἰτίους τῶν δεινῶν μας καὶ ἀν τὶ  νὰ ἀπομακρύνουν τὰ πρακτόρια, τοὺς δοσιλόγους καὶ τοὺς πουλημένους, αὐτοὶ κυττοῦν νὰ βροῦν πόσους ὁμαδοὺς ἀπέκτησε ἡ ἄλφα ἤ ἡ βῆτα ὁμάδα-κόμμα-παράταξις.
Λὲς καὶ ἐὰν τοὺς «χαντακώσουμε» ἢ δεν τοὺς «χαντακώσουμε» ὅλους, θὰ λύσουμε τὰ προβλήματά μας.
Λὲς καὶ θὰ μᾶς ταΐσῃ κάποιος τὰ παιδιά μας ἤ θὰ μᾶς προσφέρη βαθμοὺς ἐλευθερίας.

Μωρέ ἀπό ποῦ χρηματοδοτῶνται ὅλοι αὐτοί;
Γιατί ὅλοι οἱ τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» στρέφονται ἐναντίον τῶν φερομένων νά μήν ἀνήκουν στό «συνταγματικό τόξο» τους;
Πόσο πιό κάτω πρέπει νά πέσουμε γιά νά ἀντιληφθοῦμε πώς ἀκριβῶς τό ἴδιο παιχνίδι ἔπαιξαν καί κατά τῶν Γερμανῶν, φορτώνοντάς τους μέ ἕναν Χίτλερ, πού ἀκόμη πληρώνουν οἱ Γερμανοί, μά καί ὅλη ἡ Εὐρώπη;
Βλέπεις τὸν τέως νὰ στηρίζῃ τΣΥΡΙΖΑ τώρα, διότι αὐτὲς εἶναι σήμερα οἱ …«γραμμές».

 

Πόσο πιό ...«φασίστες» ἤ ...«ἀντιφασίστες» πιά;1

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Ἀλλὰ τὸν ἔβλεπες πρὸ ἐτῶν νὰ στηρίζῃ τὸν «ἐθνάρχη», τὸν ἀκροδεξιό.

Πόσο πιό ...«φασίστες» ἤ ...«ἀντιφασίστες» πιά;3

Καὶ ἀν τὶ νὰ μαζευόμαστε ὅλοι μας καὶ νὰ ἀπομακρυνόμεθα σταθερὰ ἀπὸ τὰ …«προοδευτικὰ κόμματα» (ἀλλὰ καὶ τὰ μή), ἐμεῖς παραμένουμε ὁπαδοὶ καὶ θύματα, ταὐτοχρόνως. Ὄχι αὐτῶν, ποὺ μᾶς προπαγανδίζουν ὅλες τὶς παπαρολογίες τοῦ κάθε Σόρος, ἀλλὰ τῶν ἰδίων μας τῶν ἑαυτῶν.

Πόσο πιό ...«φασίστες» ἤ ...«ἀντιφασίστες» πιά;2

Στρατιὲς ἀνέργων ἀλλὰ προηγεῖται ἡ …ἀτζέντα!!!

Γιατί δέν βλέπουμε τήν φάκα καί βλέπουμε μόνον τό τυρί;
Γιατί δέν βλέπουμε πώς ἐάν δέν ἦταν χρήσιμο τό κάθε, φερόμενον ὡς, ἀκροδεξιὸν κόμμα, δέν θά ὑπῆρχε ἁπλῶς; Γιατί ἔβαλαν ἕναν κοτζάμ πρωθυπουργό νά κυνηγᾶ νυχθημερόν τά χρυσαυγόπαιδα, ὅταν στήν πραγματικότητα εἴχαμε νά κάνουμε μέ …προσωπικές διαφορές ἐντεταλμένων;
Καί γιατί ἔβγαλαν τώρα ἀπό τήν φυλακή τόν Ῥουπακιά, ὅταν ἀκόμη δέν ἔχει ξεκαθαρίσει τό ποιός εἶναι ἀθῷος καί ποιός ἔνοχος;Ὑπάρχει παρασκήνιον; Καί ποιό;
(Μὴν μοῦ πεῖτε γιὰ πουλημένες δικαιοσύνες καὶ πουλημένους ὑπουργοὺς καὶ πουλημένους βουλευτὲς καὶ πουλημένους δημοσιακάφρους, διότι ναί, ἰσχύει πράγματι, ἀλλὰ οἱ πράξεις τους, ὅταν συνάδουν μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους, ἐμᾶς στοχοποιοῦν… Ὄχι τὸν ὁποιονδήποτε κομματικὸ ἀντίπαλο.)

Βλέπεις τοὺς ἄλλους νὰ στρέφονται κατὰ τῶν …«προοδευτικούληδων», τῶν …«ἀριστερῶν», τῶν …«ἐθνομηδενιστῶν». Ἔτσι, κι ἐγὼ μαζύ σας. Κατὰ αὐτῶν ποὺ στρέφονται κατὰ τῶν συνόρων, τοῦ ἔθνους, τῆς Πατρῖδος, τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τῆς ἱστορίας μας, τῆς γλώσσης μας, τῆς συνειδήσεώς μας, τοῦ Ἕλληνος γενικότερα καὶ εἰδικότερα. Κατὰ ὅλων αὐτῶν ποὺ τέλος πάντων θέλουν νὰ ἀκυρώσουν τὴν ὕπαρξίν μας. Μά ποιοί εἶναι αὐτοί; Εἶναι οἱ γείτονές μου, ποὺ παρεσύρθησαν, ὅπως ἑκατοντάδες ἄλλοι, νά συμπαραταχθοῦν μέ τό ἄλφα ἤ τό βῆτα κόμμα, ἤ ἡ προπαγάνδα πού τούς παρέσυρε καί τούς ὁδήγησε στό νά γίνουν ὑποστηρικτές αὐτῶν τῶν κομμάτων; Γιατί δέν μποροῦμε νά διακρίνουμε μερικά ἀκόμη θύματα τῶν τοκογλύφων στά πρόσωπά τους, ἀλλά βλέπουμε αὐτές τίς σκιές πού οἱ τοκογλῦφοι ἔριξαν ἀνάμεσά μας;
Ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός; Ὁ πεπλανημένος ἤ αὐτός πού τόν πλάνεψε;

Τὸ νὰ ἀγαπᾷ κάποιος τὴν πατρίδα του τὸ θεωρῶ δεδομένον.
Κι ἐγώ, συχνὰ πυκνά, μαλώνω γιὰ θέματα πατρίδος. Ὅταν διακρίνω κάποιον πού, βάσει τῆς προπαγάνδας ποὺ τὸν λοβοτόμησε, στέκεται σὲ θέσεις ποὺ θίγουν ἢ μικραίνουν ἢ ἀπειλοῦν τὴν Πατρίδα τρελλαίνομαι. Μὰ δὲνμπορῶ νὰ τὸν δῶ καὶ σὰν ἐχθρό μ0υ. Δὲν εἶναι ἐχθρός μου. Θὰ φωνάξω, θὰ μαλώσω μὰ θὰ σταθῶ καὶ δίπλα του νὰ τοῦ ἐξηγήσω τὸ ποῦ πρέπει νὰ κυττάξῃ. Θὰ τοῦ πῶ καὶ θὰ τοῦ ξαναπῶ πὼς ὁ ἐχθρός μας εἶναι κοινός. Θὰ τοῦ ἀποδείξω, ἀκόμη καὶ μὲ φωνὲς ἐὰν ἀπαιτηθῇ, πὼς ναί, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ προπαγάνδα ποὺ τοῦ περιόρισε τὸ ὀπτικὸ πεδίον, ἀλλὰ τὸ νὰ λύσουμε τὰ προβλήματά μας. Καὶ τὰ προβλήματά μας εἶναι κοινά. Ὁ ἐχθρός μας εἶναι κοινὸς καὶ σίγουρα δὲν εἶναι ὁ ψηφοφόρος τοῦ ἄλλου κόμματος, μὲ τὴν ἀντίθετη ἰδεολογία. Στὴν πραγματικότητα ὁ ἐχθρός μας δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ παρασύρεται καὶ παθιάζεται (ἤ, κάποιες φορές, ἐξαγοράζεται) γιὰ νὰ τρέχῃ, ὡς καλὸς ὁπαδός, πίσω ἀπὸ τὸν ἄλφα ἤ τὸν βῆτα, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ στήνει τοὺς μηχανισμοὺς γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ὁ ὁπαδός, ὁ παραπλανημένος, ὁ χειροκροτητής.
Ὁ κάθε ἄλφα καὶ ὁ κάθε βῆτα συνάνθρωπός μου ἔχει ἀκριβῶς τοὺς ἰδίους μὲ ἐμέναν ἐχθρούς.
Κι ὅσο χάνουμε χρόνο μὲ τὶς παραστάσεις καὶ τοὺς στημένους μηχανιχμούς, τόσο χάνουμε κι ἀπὸ ταὐτότητα καὶ τόσο πιὸ δύσκολα θὰ ἀνακινήσουμε τὰ δεδομένα ὑπέρ μας.

Σκεφθεῖτε λοιπὸν ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ἐπιλέξατε τὸν μὲν ἢ τὸν δὲ ῥόλο.
Σκεφθεῖτε. Τί εἶναι πιό ἐπικίνδυνο; Ὁ ἔχων …«ἀντίθετη» ἰδεολογία ἤ αὐτός πού τοῦ τήν φόρτωσε;

Φιλονόη

εἰκόνα  ἐδῶ.

(Visited 222 times, 1 visits today)
Leave a Reply