Νὰ ξέρουμε τὶ ψηφίζουμε…

Νὰ ξέρουμε τὶ ψηφίζουμε...Πρὶν σᾶς θυμήσω τὸ εἶδος τῶν κουδουνισμένων ποὺ θέλουν νὰ ὑποκρίνονται τοὺς κυβερνῆτες μας, ἂς ἀνατρέξουμε στὸν ἀγαπημένο μας Ῥοΐδη:

Κόμμα εἶναι ὁμὰς ἀνθρώπων εἰδότων ν᾿ ἀναγιγνώσκωσι καὶ νὰ ὀρθογραφῶσιν, ἐχόντων χεῖρας καὶ πόδας ὑγιεῖς ἀλλὰ μισούντων πᾶσαν ἐργασίαν, οἵτινες ἑνούμενοι ὑπὸ ἕνα ἀρχηγὸν οἱονδήποτε ζητοῦσι ν᾿ ἀναβιβάσωσιν αὐτὸν διὰ παντὸς μέσου εἰς τὴν ἕδραν τοῦ πρωθυπουργοῦ ἵνα παράσχῃ αὐτοῖς τὰ μέσα νὰ ζῶσιν χωρὶς νὰ σκάπτωσιν.

Κι ἐπεὶ δὴ ἐπαληθεύεται καθημερινῶς, ἂς τὸ διαπιστώσουμε καὶ στὴν δική μας καθημερινότητα, μὲ μία μόνον ἐκδοχὴ αὐτῶν ποὺ δὲν κάνουν:

Ἐπανάληψις λοιπόν…
Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε καὶ ψηφίζουμε ἕνα κάποιο κόμμα, πού, κατὰ περίπτωσιν, ἢ διαρκῶς, μᾶς ἀρέσει ἢ μᾶς ἐξυπηρετεῖ κάπου. Δῆλα δὴ ἐμεῖς ἐπιλέγουμε νὰ συντηροῦμε κάποιο κόμμα, γιὰ νὰ ἐξακολουθοῦν οἱ ῥεμπεσκέδες καὶ τὰ τεμπελόσκυλα νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀναισθησία τους καὶ τὴν τεμπελιά τους.

Εὖγε μας…

Φιλονόη

Υ.Γ. Νά θυμηθοῦμε μήπως τά ὅσα ἔλεγε ὁ παπποῦς Ἀριστοτέλης ἤ νά τό ἀφήσουμε γιά ἄλλην φορά;

 

(Visited 160 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Νὰ ξέρουμε τὶ ψηφίζουμε…

Leave a Reply