Καμμία συζήτησις γιὰ μείωσιν χρέους!!!

«Καμμία συζήτησις γιὰ μείωση τοῦ χρέους», δηλώνει ὁ Βόλγφκανκ Σόιμπλε –
Συντάσσεται, λέει καὶ στηρίζει ἀπόλυτα τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπέζα, τὸ ΔΝΤ καὶ εἶναι ὑπὲρ τῆς λήψεως σκληρῶν μέτρων.

Ἐπίσης ὁ Βόλγφκανκ Σόιμπλε, ὅπου βρεθεῖ κι ὅπου σταθεῖ διαλαλεῖ… «Καμμία συζήτησις γιὰ μείωση τοῦ χρέους»!

 Καὶ ἡ κυβέρνησις εἶναι λέει ἀπογοητευμένη ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ περίμεναν ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες θὰ ἔπαιρναν τὸ μέρος τῆς Ἑλλάδος, στὴν σύγκρουση μὲ τὸ ΔΝΤ!!!

Καμμία συζήτησις γιὰ μείωσιν χρέους!!!2

Καὶ ἐγὼ ἀκόμη προσπαθῶ νὰ καταλάβω καὶ νὰ δόσω ἀπάντηση στὸ μοναδικὸ ἐρώτημα, ποὺ ἀπομένει γιὰ τοὺς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ: «Εἶναι «βαλτοί»  ἢ ἁπλᾶ «ἀγαθοί»;» 

Καμμία συζήτησις γιὰ μείωσιν χρέους!!!1

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 123 times, 1 visits today)
Leave a Reply