Λίγο πρὸ τοῦ Τετάρτου Μνημονίου…

Μία χώρα ἕτοιμη γιὰ χρεωκοπία, παράλληλο νόμισμα καὶ κλέφτες ποὺ παριστάνουν τοὺς ἡγέτες.

Τὰ πράγματα γίνονται ξεκάθαρα. Τὰ νούμερα δὲν βγαίνουν μὲ τίποτα, ὅλοι τὸ φωνάζουν, ὁ Ἕλληνας εἶναι πλέον πολὺ ἀπησχολημένος γιὰ να τὸ δῇ.
Οὔτε κἂν νὰ καταλάβῃ μπορεῖ, γιατὶ ἡ κυβέρνησις αὐτὴ πρῶτα ὑπογράφει καὶ μετὰ …διαπραγματεύεται.

Ἁπλᾶ γιατὶ γνώριζε πὼς τὸ παιχνίδι εἶναι χαμένο.
Ἁπλᾶ γιατὶ ἐφαρμόζεται τὸ σχέδιο Σόιμπλε, μὲ κάποιες ἴσως ἀλλαγές. Ἀλλὰ μὲ τελικὸ σκοπό, ἀφοῦ δὲν ἔγιναν καὶ οὔτε μποροῦσαν νὰ γίνουν οἱ ἀπαραίτητες μεταῤῥυθμίσεις.

Ἔρχεται λοιπὸν τὸ τέταρτο μνημόνιο.
Τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι πολὺ διαφορετικό.
Γιατὶ προβλέπει ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρῶ καὶ ἐπιστροφὴ σὲ νέο νόμισμα. Καὶ μάλιστα κάτω ἀπὸ τὶς δικές τους προϋποθέσεις…

Μιὰ χώρα μὲ κλειστὰ τὰ σύνορα, πλημμυρισμένη ἀπὸ μετανάστες, ἄδεια ταμεῖα καὶ μὲ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας.
Ὁδηγουμένη σίγουρα στὴν χρεωκοπία, λεηλατημένη, ἔχοντας ὑπογράψει ἀπὸ πρὶν μνημόνια μὲ ἐμπράγματες ἐγγυήσεις ἀξίας πολλῶν δισεκατομμυρίων.
Ἡ ἀπόλυτη καταστροφή!

Γιὰ αὐτὸ τὰ ποντίκια ποὺ γνωρίζουν ἐγκαταλείπουν τὸ πλοῖο.
Ἀφοῦ φυσικὰ ἔβγαλαν τὰ πολλὰ δισεκατομμύρια στὸ ἐξωτερικό, σταθμευμένα σὲ ὑπεράκτιες ἑταιρεῖες, ἢ ἑταιρεῖες μὲ Μετοχικὸ Κεφάλαιο μία λίρα Ἀγγλίας…

Λίγο πρὸ τοῦ Τετάρτου Μνημονίου...

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply