Κατηργήθη ἡ ἰδιοκτησία στήν Ἑλλάδα;

Κατηργήθη ἡ ἰδιοκτησία στήν Ἑλλάδα;

Επειδή δεν μπορώ τις μαλακίες απ΄ όπου κι αν προέρχονται και τα συνακόλουθα, βέβαια, ψωλοσιαλαρίσματα, ήθελα να ρωτήσω αυτούς τους Ροσινάντιδες:

  •  Γνωρίζουν ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι κατοχυρωμένο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί, μέχρι τώρα, νόμο του ελληνικού κράτους;
  • Στην μέχρι τώρα αναρχοσυνδικαλιστική πορεία τους, όπου πολλά έκλασαν, έχουν να επιδείξουν κάποιες έμπρακτες ενέργειες, για την κατάργηση της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας της εκκλησίας;
  • Οι ίδιοι, που οι περισσότεροι είναι αόρατοι, μένουν σε δικά τους σπίτια, μένουν στο νοίκι ή σε κοινόβια;
  • Οι περίπου 5.000 φίλοι τους, στην σελίδα που έχουν στο φέισμπουκ, είναι άστεγοι, την «βγάζουν» σε ξένα σπίτια, που έχουνε καταλάβει ή απλώς παριστάνουν τους αναρχικούς του κώλου;
  • Πότε δήλωσαν ευθαρσώς και ηγήθηκαν σχετικής πανελλαδικής εκστρατείας, ότι είναι κατά της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, ότι στόχος τους είναι η δήμευση όλων των ιδιοκτησιών στην χώρα και της ιδιοκτησίας της εκκλησίας συμπεριλαμβανομένης;
  • Γιατί δεν μαζεύονται σ’ ένα περίπτερο, να τα πούν μεταξύ τους και είναι ανάγκη να μας ζαλίζουνε κάθε τρείς και λίγο τα αρχίδι@;

(Ένας που δεν έχει σπίτι, γιατί του το πήραν οι τράπεζες, είναι κατά της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου και κουράσθηκε να ακούει @ρχιδιές)

Αφιερωμένο στους Ροσινάντες, τους αλληλέγγυους και την δικηγόρο της πλάκας που τους εκπροσωπεί, οι οποίοι απεφάσισαν να κάνουν κατάληψη σε ξένη ιδιοκτησία, για να στεγάσουν πρόσφυγες, με το αζημίωτο φυσικά.

Αυτό, που αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους και θεμελιώδες συστατικό της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν παραβιάζετα ηλίθιοι, εκτός κι αν αλλάξουν οι νόμοι, που εσείς δεν έχετε ούτε τα αρχίδι@ ούτε την όρεξη να αλλάξετε.
Κι αν η ιδιοκτήτρια προσφύγει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα δικαιωθεί, η Ελλάδα θα καταδικασθεί και θα αναγκασθεί να πληρώσει για την παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και σεις θα κωλοβαράτε.

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Εις την Σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
Παρίσι, 20 Μαρτίου 1952
Άρθρον 1
Προστασία της ιδιοκτησίας
Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους.
Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύϊ Νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων.

Αντε πολύ ασχολήθηκα μαζί σας Συριζόπανα….

Ῥούσσης Νῖκος

(Visited 276 times, 1 visits today)
Leave a Reply