Ὁ Ἥρως τῆς Ἀκροπόλεως Κωνσταντῖνος Κουκκίδης!

Ὁ Ἥρως τῆς Ἀκροπόλεως Κωνσταντῖνος Κουκκίδης!2Τὸ πρόσωπο αὐτό, μία ἀφανὴς φιγούρα, γιὰ πολλὰ χρόνια, ἀμφισβητήθηκε, περιγελάσθηκε, γελοιοποιήθηκε διότι …ἐνοχλοῦσε ἡ θυσία του, ἐφ΄ ὅσον ἀπεδείκνυε τὴν συνέχεια τῆς φυλῆς, γιὰ ἀκόμη μία φορά!!!
Δὲν ἔχει σημασία ὅμως, τώρα πιά, τὸ ἐὰν ὑπάρχουν τρισάθλιοι ἀποδομητὲς αὐτῆς τῆς ἱστορίας, ἐφ΄ ὅσον, ὅσο κυλοῦν τὰ χρόνια, ὅλο καὶ λιγότεροι ἀσχολοῦνται μαζύ τους.
Σημασία ἔχει πὼς ὅλο καὶ περισσότεροι τὸν τιμοῦν, τὸν συζητοῦν, τὸν διδάσκουν, τὸν θαυμάζουν, τὸν φέρνουν γιὰ παράδειγμα…

Σήμερα εἶναι μία σπουδαία ἐπέτειος.
Σὰν σήμερα εἰσῆλθαν στὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν οἱ Γερμανοὶ κατακτητές.
Σὰν σήμερα συνέβη ἡ θυσία τοῦ Κουκκίδου.
Μία σκέψις μας τιμᾶ τὴν μνήμη του… Μὰ κι ὅσοι μποροῦν ἂς ἀφήσουν ἕνα ἀνθάκι στὸ σημεῖον ποὺ σήμερα στέκεται τὸ μνημεῖον του.

Φιλονόη

Κωνσταντῖνος Κουκκίδης… Ὁ Ἑλληνόπαις ποὺ χάσαμε ἀπὸ μέσα μας

27 Ἀπριλίου 1941. Οἱ ναζὶ πατοῦν τὴν Ἀθήνα.

Μία ἱστορικὴ ἐπιβεβαίωσις τῆς αὐτοκτονίας τοῦ φρουροῦ τῆς Ἀκροπόλεως Κουκίδη, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941

Πολλὰ θρυλοῦνται γύρω ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ πράξη τοῦ Κουκίδη, ποὺ ἦταν φρουρὸς στὴν Ἀκρόπολη ὅταν οἱ Γερμανοὶ ἀνέβηκαν στὸν Ἱερὸ Βράχο νὰ ὑποστείλουν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν Γερμανική. (27 Ἀπριλίου 1941).
Ὁ φλογερὸς πατριώτης δὲν ἄντεξε αὐτὴν τὴν ἐθνικὴ προσβολὴ καὶ τυλίγοντας τὸ κορμί του μὲ τὴν γαλανόλευκη ἔπεσε στὸ κενό, ἀρνούμενος νὰ πέσῃ στὰ χέρια τῶν κατακτητῶν.

Σὲ ὅσα κατὰ καιροὺς γράφτηκαν γιὰ τὸ ἰστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς παραθέτω ὡς ἐπιβεβαίωση ἐτοῦτες τὶς ἀράδες, ποὺ προέρχονται ἀπὸ Βρετανοὺς ἱστορικούς.
Ἀφοῦ, λοιπόν, οἱ Βρετανοὶ ἱστορικοὶ περιγράφουν τὴν κατάήψη τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν λεηλασία τους, ποὺ ἔγινε στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 480 π.χ., ἀπὸ τοὺς Πέρσες, συνεχίζοντας σημειώνουν: «Σύμφωνα μὲ τὸν Ἠρόδοτο, ὁ Βασιλέας (Ξέρξης) περιῆλθε σὲ κατάσταση ἀμηχανίας «ἐπὶ ἀρκετὸ χρόνο», λόγῳ τῆς ἀδυναμίας του νὰ κυριεύσῃ τὴν Ἀκρόπολη. Ἀλλὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα (σ.σ. δηλαδὴ τὴν 28η Σεπτεμβρίου) ἦλθε τὸ τέλος. Ὁρισμένοι Πέρσες σκαρφάλωσαν ἀπὸ ἔνα ἀπόκρημνο μονοπάτι καὶ εἰσέβαλαν στὴν Ἀκρόπολη».

Νά, λοιπόν, οἱ παράλληλοι βίοι τῆς φυλῆς τῶν Ἑλλήνων, τῶν ὁποίων ἡ πράξις ἀποδεικνύει τὸ ἀδιάσπαστο τῆς συνεχείας της.
Τί ἔκαναν τότε οἱ Ἀθηναῖοι ὑπερασπιστές τῆς Ἀκροπόλεως;
Μᾶς τὸ λὲν οἱ διακεκριμένοι Βρετανοὶ ἱστορικοί: «Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστὲς προτίμησαν ν’ αὐτοκτονήσουν πέφτοντας ἀπὸ τὸν βράχο, (ὅπως ἔπραξε ὁ Ἕλληνας φρουρὸς τὸ 1941), παρὰ νὰ δοῦν τὴν πόλη τους σκλαβωμένη, ἐνῶ ἄλλοι ἔτρεξαν πρὸς τὸ ἱερὸ τῆς Ἀθηνᾶς, ὅπου σφαγιασθηκαν ἀνηλεῶς» (Τὸ γεγονὸς καταγράφεται στὴν: «Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος», ἐκδ. τοῦ Παν/μίου τοῦ Καίμπριτζ, Λονδίνο 1988, ἐπανέκδοση ἀπὸ τὴν ἐφ. «Τὰ Νέα», Ἀθῆνα, 2005, τόμος 2ος, σελ. 286).

Ἂν τὸ γεγονὸς δὲν εἶχε ἱστορικὴ βάση οἱ Βρετανοὶ ἱστορικοὶ δὲν εἶχαν κάποιον λόόγο νὰ ἀναφερθοῦν σ’ αὐτὸ καὶ μάλιστα σὲ παρένθεση.
Αὐτὰ γιὰ τὴν ἱστορία.
Ἀθῆνα, 28/05/2014
Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων)

Ὁ Ἥρωας τῆς Ἀκροπόλεως Κωνσταντῖνος Κουκκίδης καὶ ὁ ἐτσιθελισμὸς τοῦ δημοσιογράφου τοῦ «ΣΚΑΪ» Ἄρη Πορτοσάλτε.

 
Ὁ Ἥρως τῆς Ἀκροπόλεως Κωνσταντῖνος Κουκκίδης!1
Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων)
 Ὁ Ἥρως τῆς Ἀκροπόλεως Κωνσταντῖνος Κουκκίδης!3

Τὸ θέμα: Γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἦταν ἄγνωστη στὴν Ἑλλάδα –ὅπως καὶ στὸν γράφοντα – ἠ ἡρωϊκὴ πράξις τοῦ φρουροῦ τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας Κώστα Κουκίδη, ὁ ὁποῖος: Ὅταν τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς ἀνέβηκαν στὴν Ἀκρόπολη, στὰ τέλη Ἀπριλίου τοῦ 1941 νὰ ἀναρτήσουν τὴν σημαία τοῦ Ῥάϊχ μὲ τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρό, διέταξαν τὸν Κουκίδη νὰ κατεβάσῃ τὴν γαλανόλευκη ποὺ κυμάτιζε, ἀπεικονίζοντας τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τὴν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας.
Ὁ Ἕλληνας στρατιώτης – ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν Ἑλλήνων φρουρῶν τῆς Ἀκροπόλεως στὴν ἐποχὴ τοῦ Ξέρξη, ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη πεθαίνοντας, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν Περσῶν – κατέβασε τὴν Ἑλληνικὴ σημαία καὶ ἀφοῦ τυλίχθηκε μ’ αὐτὴν ἔκανε τὸ σάλτο μορτάλε καὶ πήδηξε αὐτοκτονώντας.

Τὸ ἰστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς –πέραν ὅλων τῶν ἄλλων ποὺ ἔγιναν γνωστὰ – κατέγραψα καὶ ἀνήρτησα στὸ διαδίκτυο στὶς 28-5-2014, μὲ τίτλο: «Μία ἱστορικὴ ἐπιβεβαίωσις τῆς αὐτοκτονίας τοῦ φρουροῦ τῆς Ἀκροπόλεως Κουκίδη, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941». Ἐπρόκειτο γιὰ μία φράση, τὴν ὁποία διάβασα στὴν: «Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος», τοῦ Παν/μίου τοῦ Κέμπριτζ τοῦ 1988 καὶ ἐπανέκδοση ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα», 2005.
Στὸν Β’ τόμο, οἱ Βρετανοὶ ἱστορικοί, ἀναφερόμενοι στὴν αὐτοκτονία τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν στὴν ἐποχὴ τῆς καταλήψεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν Ξέρξη, (Σεπτέμβριο 480 π.Χ.), γράφουν σὲ παρένθεση χωρὶς ν’ ἀναφέρουν τὸν Κουκίδη: «Ὅπως ἔπραξε ὁ Ἕλληνας φρουρὸς τὸ 1941» (σελ. 286).
Μετὰ τὴν ἀνάρτηση αὐτοῦ τοῦ σχολίου μου καὶ ὅλως τυχαίως – γιατὶ δὲν ἀκούω παπαρολογίες – τὴν ἡμέρα τοῦ «Ἁγίου Πνεύματος», τῆς 9ης Ἰουνίου ἄκουσα τὴν σχετικὴ συζήτηση μεταξὺ του Πορτοσάλτε καὶ τοῦ ἀνιστορήτου ἱστορικοῦ κ. Βερέμη. Τὸν ῥωτᾶ ὁ πρῶτος: «Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τό λεγόμενο ὅτι ὁ στρατιώτης Κουκίδης, ἔπεσε ἀπό τήν Ἀκρόπολη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ὅταν οἱ Γερμανοί πῆγαν νά τήν πάρουν;».
Ἀπάντησις τοῦ … ἱστορικοῦ: «Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα. Πρόκειται γιὰ  κατασκευὴ μυθευμάτων»!
Ἔτσι ἀπεφάνθη ὁ ἱστορικὸς χωρὶς οὔτε νὰ ῥωτήσῃ οὔτε νὰ ἐρευνήσῃ, ὡς ὄφειλε. 

Ὁ γράφων βάζει σ’ ἕναν φάκελλο τὸ ἀνηρτημένο σχόλιό του, μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ἱστορίας  τοῦ Κέμπριτζ ποὺ εἶχε προηγηθῆ –καὶ τὸν στέλνει στὸν κ. Πορτοσάλτε μὲ κάποια ἄλλα κείμενά του.
Ὁ… προοδευτικὸς δημοσιογράφος σιωπᾶ. Ἀπαξιεῖ κάθε ἀπάντηση καὶ κάθε ἐπανόρθσωση.
Αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ ἔγινε στὶς 12 Ἰουνίου με ἁπλὸ ταχυδρομεῖο.
Στὶς 17 Ἰουλίου 2014, ἀναρτῶ τὸ σχόλιό μου καὶ καταγγέλλω τὸν δημοσιογράφο γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη σιωπή του γράφοντας: «Ὁ κ. Πορτοσάλτε μὲ ἔγραψε κανονικά… Δημοκρατικός… διάλογος».
Στὶς 26 Ἰουλίου ἐνέρχομαι πιὸ ἐπίσημα: τοῦ ξαναστέλνω τὰ σχάλιά μου καὶ τὰ ντοκουμέντα τῶν Βρετανῶν μὲ currier καὶ στοιχεῖα ἀποστολῆς: ACS 5015335533 – 26/07/2014.
Στὸ κείμενο τῆς 17 Ἰουλίου εἶχα μιὰ χειρόγραφη σημείωση ποὺ ἔλεγε: «κ.Πορτοσάλτε: Σᾶς ξαναστέλνω τὸ συμπληρωματικὸ ἰστορικὸ κείμενο μὲ currier – μὲ χρήματα ποὺ δὲν ἔχω – μὲ τὴν αξίωση ὅτι δὲν θὰ ἐπιμείνης στὴν παραχάραξη τῆς ἱστορίας. Πρὶν ἀπὸ χρόνια ἔγραψα ἔνα ἄρθρο μὲ τίτλο: «Ἀρρωστημένη δημοσιογραφία=χυδαία δημοκρατία» (στὰ «Πολιτικὰ Θέματα» τῆς 24-01-2003. Θὰ συνεχίσω. Κρατῶ ἀντίγραφο).
Τὰ χρονικὰ ὅρια ἀναμονῆς ἐξαντλήθηκαν. Πορτοσάλτε καὶ Βερέμης σιωποῦν καὶ ἐπιμένουν νὰ παραχαράσσουν τὴν ἱστορία.
Ὁ γράφων θὰ συνεχίση.
Ἐσὺ πού διαβάζεις τό κείμενο αὐτό θὰ σιωπήσης δεχόμενος τήν ἱστορική παραχάραξη; Κᾶνε τὸ σχόλιό σου καὶ διακίνησε τὸ κείμενο. Ἕνα κουμπὶ εἶναι ὁ κόπος σου. Ἡ Ἑλλάδα ἔφθασε ἐδῶ ποὺ ἔφθασε γιατὶ οἱ πολλοὶ σιωποῦν καὶ γονατίζουν.
Καταλήγοντας καλὼ τὸν πτέραρχο Γ. Τσαλουχίδη ποὺ ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν ὑπόθεση Κουκίδη νὰ παρέμβῃ στὴν συζήτηση αὐτή.

Ἐπιτροπὴ Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν ΘεμάτωνὉ Ἥρως τῆς Ἀκροπόλεως Κωνσταντῖνος Κουκκίδης!4

εἰκόνα

ἡ ἐφημερίδα ἀπὸ τὸν φίλο freeman

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply