Μὰ κατὰ βάθος εἶναι καλοὶ χριστιανοί…

Μέγάλη Παρασκευὴ τοῦ 2016.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Μὰ κατὰ βάθος εἶναι καλοὶ χριστιανοί...1

Στὸν ἐπιτάφιο θρῆνο παρόντες ὅλοι οἱ ἅγιοι τῶν μνημονίων.
Οἱ αὐτουργοὶ τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων.
Εἶναι ὅλοι τους χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι.

Μὰ κατὰ βάθος εἶναι καλοὶ χριστιανοί...2

Τηγανίτας Σωτήρης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 189 times, 1 visits today)
Leave a Reply