Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰούδα…

Ὁ Ἰούδας μπορεῖ νὰ πρόδωσε τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ εἶχε τσίπα. Πῆγε καὶ κρεμάσθηκε.

Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰούδα...

Εὔχομαι αὐτὴν τὴν Λαμπρὴ νὰ ἀκολουθήσουν οἱ πολιτικοί μας τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰούδα.
Ἀλλά κουνιοῦνται ἀπό τίς καρέκλες τους οἱ ἀπατεῶνες προδότες μέ τά κουστούμια;
Οὔτε ντρέπονται, οὔτε αἰσχύνονται.
Ἀπορῶ… Πῶς περπατοῦν ἀκόμη ἀνάμεσά μας καί ἀποκαλοῦν τούς ἑαυτούς τους χριστιανούς;
Άλλὰ ἀκόμη περισσότερο, πῶς νοοῦνται Ἕλληνες καί ἀναπνέουν τὸν ἀέρα πού παράγει τό καμάρι τῆς ἀνθρωπότητος πού λέγεται Ἑλλάς;

Ἀνήθικοι, Ἀνάξιοι, Ἄτιμοι, Ἀναίσχυντοι, Ἄχρηστοι, Ἀπάνθρωποι, Ἀνθέλληνες…
Ἀστοδιάλο Ἀποβράσματα.

Μανούσκας Κύρος

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply