Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)

Εἶναι μερικοὶ μῆνες τώρα (Φεβρουάριος τοῦ 2015) ποὺ ὁ Μπογδᾶνος κατεπιάσθη μὲ θέματα ἱστορίας.
Κι ἔπαθαν τέτοιαν ἀναταραχὴ οἱ τηλεθεατές του, ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν ἔλεγε ἀλήθειες αὐτὲς ἀπεῤῥίφθησαν, διότι δὲν ἐξυπηρετοῦσαν τὴν ἄποψιν (;;;;) ποὺ μᾶς ἐδίδαξαν οἱ φωστῆρες τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας στὰ σχολικά μας χρόνια.

Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)4 Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)3

Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο;

Ἐκεῖ λοιπὸν μάθαμε, ὡς κοινωνία, γιὰ τὴν …«περιουσία» καταγωγὴ τοῦ «ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ» ποὺ ἔλαβε μὲ ἀνάθεσιν, ὡς δημόσιον ἔργο, τὴν συγγραφὴ τοῦ «ἐθνικοῦ μας ὕμνου», ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Τρικούπη, τὸν γαμβρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου (ἐνυμφεύθη τὴν ἀδελφή του). Ἐκεῖ λοιπὸν πάθαμε, ὡς κοινωνία, τὸ κάτι μας, διότι πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε γιά ἐθνικό μας ποιητή κάποιον πού δέν γνώριζε οὔτε τήν ἑλληνική γλῶσσα, πού ἦταν μασόνος καί πού ἀπό πλευρᾶς καταγωγῆς δέν εἶχε σχέσεις μέ τήν Ἑλλάδα ἀλλά μόνον μέ τούς …«ἐκλεκτούς»;

Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)1

Διονύσιος Σολωμὸς

Τὸ ὅ,τι ὁ ἕνας μασόνος πῆγε «καρφί» στὴν Ζάκυνθο νὰ βρῇ τὸν ἄλλον μασόνο δὲν μᾶς ἐνόχλησε.
Τὸ ὅ,τι ὁ Τρικούπης, ὁ συγγενὴς τοῦ Μαυροκορδάτου, δημιούργησε «σχολή» διαφθορᾶς, δολοπλοκιῶν καὶ προμηθειῶν στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, δὲν μᾶς ἐνόχλησε.
Τὸ ὅ,τι ὁ Μαυροκορδᾶτος, ποὺ μαζὺ μὲ τὸν συνεργό του Κωλέττη, τὴν οἰκογένεια Κουντουριώτου καὶ ἀρκετοὺς προθύμους ἐξαγορασμένους, διέλυσαν κάθε ἑνωτικὴ κίνησιν τῶν Ἑλλήνων, κατεδίωξαν τοὺς ἀγωνιστές, σκηνοθέτησαν κάποιες δολοφονίες, τὴν καταστροφὴ τοῦ στόλου μας καὶ ἀμέτρητα ἄλλα ἐγκλήματα, εἶναι κάτι ποὺ τὸ περνᾶμε ἔτσι… ἀψήφιστα.
Τὸ ὅ,τι ὅλοι αὐτοί, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι, συμμετεῖχαν στὸ φαγοπότι τῶν «δανείων τῆς ἀνεξαρτησίας», ποὺ ἀκόμη πληρώνουμε (καὶ τὰ ὁποία οὐδέποτε θὰ ἐξοφλήσουμε, ἐφ΄ ὅσον σὲ αὐτὰ βασίζεται κάθε μετέπειτα δανεισμὸς καὶ κάθε τρελλὸ φαγοπότι καὶ ὅλο τὸ ἔγκλημα τῆς παραμυθολογίας τῆς «ἀδυνάτου Ἑλλάδος») δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ θυμόμαστε συχνά, ἀλλά, δυστυχῶς δὲν ἀποφασίζουμε νὰ τὸ θεωρήσουμε κι ὡς ἀρχὴ τοῦ κακοῦ ποὺ καθημερινῶς ἀντιμετωπίζουμε.
Τὸ ὅ,τι πληρώσαμε μὲ κάτι ἐμφυλίους, μὲ ποταμοὺς αἵματος καὶ μὲ μπόλικη προπαγάνδα τὶς λεηλασίες τους, τὶς ἀνηθικότητές τους καὶ τὶς ἀλλοιώσεις τους (ἱστορίας, ἐθνικῆς ταὐτότητος, πολιτικῆς αὐτογνωσίας) ἴσα ποὺ ξεκινήσαμε μόλις προσφάτως νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμεθα ἀκροθιγῶς.
Τὸ ὅ,τι αὐτὴ ἡ στρατιὰ τῶν δοσιλόγων εὑρέθη, ὅλως …«τυχαίως» νὰ ἀποκομίζῃ ἀμέτρητα ὀφέλη ἀπὸ τὴν δολοφονία Καποδίστρια, δὲν μᾶς ἀπησχόλησε.
Τὸ ὅ,τι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔμεινε ἀνικανοποίητος ἀπὸ τὴν ἀνταποδοτικότητα τοῦ κράτους γιὰ τὴν «προσφορά» του στοὺς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ πραγματικοὶ ἀγωνιστὲς ἐθεωροῦντο ἐγκληματίες, εἶναι κάτι ποὺ μᾶς πικραίνει μέν, τὸ θεωροῦμε περασμένο δέ.
Κι ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς «ἐθνικῆς τραπέζης» καὶ  τὴν «διαφύλαξιν τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης»…
Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους…

Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)2

μεγάλη στοὰ τῆς Ἑλλάδος
(βάσει τῶν ὅσων ἀναφέρονται στὴν λίστα τῶν τεκτόνων, στὴν μεγάλη στοά τους, ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος δὲν περιλαμβάνεται. Ἔχουμε ὅμως σαφεῖς μαρτυρίες ἀπὸ ἱστορικοὺς πὼς ναί, ἦταν κι αὐτὸς μασόνος, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ ἐπίσης δὲν ἀναφέρονται στὶς λίστες τους, γιὰ …εὐνοήτους λόγους!!! Ἄλλως τὲ ὅλη του ἡ οἰκογένεια ἦταν μέσα ἐκεῖ… Λέτε νά μήν τόν …ἐπεμόρφωσαν;)

Ἀρκετοὶ φίλοι μάλιστα, ἰδίως γιὰ τὸ θέμα τοῦ Σολωμοῦ, μοῦ εἶπαν πὼς προτιμοῦν νὰ ζοῦν μὲ τὸν …μῦθο τους καὶ πὼς ἀρνοῦνται νὰ ἀποδεκτοῦν, ἀκόμη κι ἀλήθειες, ἀπὸ τὸν κάθε Μπογδάνο.
Αὐτὰ εἶπαν, αὐτὰ πιστεύουν, αὐτὰ σᾶς μεταφέρω.

Ὅμως…
Ὁ Μπογδάνος «ξανακτύπησε». Καὶ «ξανακτύπησε» αὐτὴν τὴν φορὰ τὴν ἰδέα τῆς …«ἀριστερᾶς ἠθικῆς». Μίαν ἰδέα ποὺ οὐδέποτε ὑφίστατο, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα ἡ ἀριστερά, ὡς ἡ ἄλλη πλευρὰ τοῦ νομίσματος «ἐξουσία τῶν τοκογλύφων», δὲν λειτούργησε παρὰ μόνον γιὰ νὰ αὐξήσῃ τὴν τραπεζικὴ δικτατορία καὶ νὰ μεγιστοποιήσῃ τὴν δουλεία τῶν λαῶν ποὺ τὴν ὑπέστησαν. Αὐτὰ τὰ περὶ «καλοῦ Λένιν» καὶ «κακοῦ Στάλιν» ξεχᾶστε τα, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι τους τοὺς τραπεζῖτες ἐξυπηρετοῦσαν. Κι ὅταν κάποιος ἐξυπηρετῇ τραπεζῖτες ξεπληρώνει καὶ τὰ ἀνάλογα γραμμάτια σὲ αὐτούς, ποὺ εἶναι, ἐὰν ἀπαιτεῖται, οἱ γενοκτονίες τῶν λαῶν ποὺ τοὺς ἀνέδειξαν…
(Γάλλοι, Ἀρμένιοι, Πόντιοι καὶ λοιποὶ Μικρασιάτες Ἕλληνες, Ῥῶσσοι, Οὐκρανοί, Κινέζοι…!!!)

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Λένιν, ὁ πρακτορίσκος.

Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ μάθαμε, ἐπὶ πλέον, πάλι ἀπὸ τὸν …«οὐδέτερο» Μπογδάνο, εἶναι πὼς ὁ Βελουχιώτης δὲν ἦταν καὶ τόσο …«ἅγιος» ὅπως πιστεύεται. Ἐπίσης μάθαμε, κι ἂς μὴν τὸ ἀνέλυσε, πὼς οὔτε ὁ Μπελογιάννης ἦταν καὶ τόσο …«ἅγιος» κι ἂς τὸν ἔχουν ἁγιοποιήσει:

«..Τὸ μεσημέρι τῆς 16ης Σεπτεμβρίου μπῆκε ἔφιππος στὸ Μπεζεστένι ὁ Βελουχιώτης συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν διοικητὴ τοῦ 9ου συντάγματος, Ἠλία Κλάπα, τόν Νῖκο Μπελογιάννη καὶ τὸν Τάσσο Κουλαμπᾶ. Εἶδε ὅτι ὑπῆρχε ἀκόμη ἐκεῖ μεγάλο πλῆθος κρατουμένων, καὶ πολλοὶ ποὺ φαίνονταν ὅτι ἦταν ταγματασφαλίτες. Ἔγινε ἔξαλλος, ἐπειδὴ κατάλαβε ὅτι ἡ διαταγή του νὰ ἐκτελοῦνται ἐπὶ τόπου οἱ ταγματασφαλίτες εἶχε παρακουσθεῖ.…»

Πτυχὲς τῆς ἱστορίας ποὺ «ξεκλειδώνονται» ἐπὶ ἀριστερᾶς

Ἔξαλλοι οἱ θαυμαστὲς τοῦ Βελουχιώτου. Ἀκόμη πιὸ ἔξαλλοι διότι κάπου μέσα σὲ ὅσα …δὲν εἶπε ὁ μπογδάνος διαφαίνεται καὶ κάποια μεγάλη …σκιὰ γιὰ τὸν Μπελογιάννη. Κι ἀκόμη πιὸ ἔξαλλοι οἱ ἀντιπαθοῦντες τὸν Βελουχιώτη, γνῶστες ἢ μὴ τῆς ἱστορίας του, ποὺ ἐπὶ τέλους εἰπώθησαν κάποιες ἀλήθειες. Ἐλάχιστες, «στρογγυλεμένες» ἀλλὰ ἀλήθειες.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ ὅλοι μας ξεχάσαμε ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου εἶναι τὸ γιατὶ πρέπει νὰ μάθουμε ἱστορία ἀπὸ τὸν κάθε μπογδάνο, μὰ κυρίως τὸ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ κάθε μπογδάνος ποὺ ἔρχεται νὰ μᾶς διδάξῃ ἱστορία.

Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ «ποιός» ἀρχίζουμε νὰ …πονηρευόμεθα ὁλίγον…
(Ὁλίγον… ὅσο ἀντέχουμε!!!)

«…Δημοσιογράφος; Παρουσιαστής; Ποιητής; Τσίσα του Κοντοπίδη στην καρέκλα του;
Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)5
Και ποια πρέπει να είναι τα προσόντα ενός ανύπαρκτου, που επιβλήθηκε από τον ΣΚΑΙ στους τηλεθεατές ως πρώτη μούρη;
Μα φυσικά η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στο London Business School και η ΕΡΓΑΣΙΑ σε ΔΙΕΘΝΕΣ Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, στο όνομα του οποίου ΔΕΝ γίνεται ΠΟΤΕ και ΚΑΜΜΙΑ αναφορά, για ευνόητους λόγους.
Σε ΤΡΑΠΕΖΑ δούλευε ο Μπογδάνος για να …πετύχει χωρίς κόπο στην …Δημοσιογραφία.

 
Δείτε μία λίστα αυτών που φοίτησαν στον London Business School, ώστε όλος ο πλανήτης να χορεύει στους ρυθμούς των τοκογλύφων!…»
Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)7Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)8Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)6

Καὶ κάτι ἀκόμη…
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω ὁ μπογδάνος φέρεται κι ὡς ἀπόφοιτος τῆς «σχολῆς Μωραΐτου», πού, μαζὺ μὲ ἄλλους ἀποφοίτους, ἔσπευσε νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ δικαίωμα τοῦ Ῥωμανοῦ στὶς σπουδές…
Ναί… Ναί, αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος ποὺ πληρώσαμε ἀκόμη ἕνα ἑκατομμύριο εὐρόπουλα σὲ …«ἡμετέρους» γενικῶς κι ἀορίστως!!!

«… 39 Κωνσταντίνος Μπογδάνος …»

Διαφορετικοὶ νόμοι γιὰ τοὺς ἀποφοίτους τῶν κολεγίων καὶ διαφορετικοὶ γιὰ ἐμᾶς τὰ …σκουπίδια!

Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο; (2)9

ΕΝΑ ἐκατομμύριο εὐρῶ γιὰ τὰ βραχιολάκια τοῦ Ῥωμανοῦ!

Καλὸ τὸ παιχνιδάκι «Ῥωμανός» ἀλλὰ κοστίζει…!!!

Ὅπου τοῦ …σφυρίξουν λοιπόν τρέχει αὐτός ὁ μπογδάνος;
Φυσικά… Ἐννοεῖται πὼς δὲν συζητᾶμε γιὰ κάποιον …τυχαῖο!
Ἀπὸ τὸ πουθενὰ κι ἀπὸ τὸ τίποτα μᾶς προέκυψε …ἱστορικός. Κι ὄχι τυχαῖος …ἱστορικός!!! «Ἱστορικός» ποὺ (μὲ τὸν τρόπο του) βάζει κάποια (ἐλάχιστα φυσικά) πράγματα στὶς σωστές τους διαστάσεις.
Μέ ποιό ὄφελος;

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀμοιβές του, ὅσες κι ἐὰν εἶναι αὐτές, ὁ μπογδάνος ἔχει καὶ ἀπόψεις.
Ἀπόψεις περὶ δημοκρατίας καὶ τοῦ δικαιώματός της στὴν βία.
Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἐκφράζει κάτι τὸ ὁποῖον οἱ περισσότεροι ἀγνοοῦν: τὴν σωστὴ διάστασιν τῆς βίας, ποὺ ἐκφράζεται μέσῳ δημοκρατίας.
Διότι ἡ δημοκρατία ἔχει τὶς δομές της…

https://youtu.be/et8A626oka8

Τί εἴπαμε λοιπόν;
Ἡ δημοκρατία ἔχει τὶς δομές της, ὁ μπογδάνος θεωρεῖ ἑαυτὸν προστάτη της καὶ ἡ παιδεία του εἶναι …πολυποίκιλος, πολύπλευρος καὶ  σαφῶς πολυεπίπεδος!!!
Καὶ ξαφνικὰ ὁ πατριώτης μπογδάνος θυμᾶται ἕναν …ξεπερασμένο πατριωτισμό, ἀνασύρει τὴν καταγωγὴ τοῦ σολωμοῦ, τὰ ἐγκλήματα βελουχιώτου καὶ ὑπερασπίζεται τὴν δημοκρατία.
Μόνον ποὺ δὲν προσέξαμε μίαν σοβαρὴ λεπτομέρεια…
Δὲν προσέξαμε πὼς ὁ μπογδάνος (κι ὁ κάθε μπογδάνος) τὴν μία κτυπᾶ ἀπὸ τὴν …μία πλευρὰ καὶ τὴν ἄλλην ἀπὸ τὴν ἄλλην. Οὐσιαστικῶς «κτυπᾶ» καὶ πρὸς τὶς δύο κατευθύνσεις (ἀριστεροὺς καὶ ἐθνικιστὲς ἤ ἐθνικιστὲς καὶ ἐθνομηδενιστές) πρὸ κειμένου νὰ ἐνσπείρῃ ζιζάνια διχασμοῦ. Τὰ γνωστὰ ζιζάνια, ποὺ φροντίζουν ἅπαντες νὰ διατηροῦν ζωντανά, μὲ κάθε εὐκαιρία:

Διότι πῶς ἀλλοιῶς θά μᾶς κρατήσουν ἐλεγχομένους;

Ποῦ βασίζω αὐτό τό συμπέρασμα;
Μὰ στὸ γενικότερο κλίμα τῶν ἡμερῶν, στὴν πυροδότησιν, μέσῳ κάθε εἴδους «ἐνημερωτικοῦ μέσου», συναισθημάτων μίσους κι ἀγανακτήσεως καὶ κυρίως στὸ πάγιο ἐργαλεῖο τους ποὺ λέγεται προπαγάνδα. Μᾶς διχάζουν καθημερινῶς μὲ τοὺς «καλούς» καὶ τοὺς «κακούς» «πρόσφυγες» καὶ «μετανάστες», μὲ τὴν «ἀριστερά» καὶ τὴν «δεξιά», μὲ τοὺς «ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες» καὶ τοὺς «δημοσίους ὑπαλλήλους», μὲ τοὺς «φοροφυγάδες» καὶ τοὺς «φορο-λεηλατημένους», μὲ τοὺς «ἀγρότες» καὶ τοὺς «βιοπαλαιστές», μὲ τὸ κοκκινοροζουλὶ κόμμα καὶ τὸ πρασινογαλάζιο κομματίδιον.
Καὶ φυσικὰ μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ στέκονται μερικὲς «κορυφές», ὅπως ὁ μπογδάνος καὶ ἡ κοσιώνη καὶ ὁ θέμος καὶ  ὁ ψέμμας καὶ ὁ μπάρμπας στὴν Κορώνη καὶ ὁ λύκος μὲ τὴν προβιά.
Ὄχι βέβαια γιὰ τὸ δικό μας καλό, παρὰ μόνον γιὰ τὸ δικό τους.
Ὁ μπογδάνος μάλιστα, παίζοντας τὸν ῥόλο τοῦ …(ἐνδια)μέσου, καυτηριάζει μὲν κάποια κακῶς κείμενα, μὰ πάντα ἐπιλεκτικῶς καὶ τόσο ὅσο τοῦ …ὁρίζουν οἱ «κανόνες». Δὲν ξεπερνᾶ τὰ ὅρια, ἐρεθίζει ἀρκούντως τὰ πνεύματα καὶ μὲ τὸ ὑφάκι τὸ ἀνέμελο περνᾶ μηνύματα γεμάτα δηλητήριο.
(Πετρόπουλος λέγει… ὄχι μπογδάνος. Πετρόπουλος λέγει… ὄχι ἡ ἐπίσημος ἱστορία!!!)
Πῶς ἄρα γέ αἰσθάνονται ὅλοι αὐτοί πού ἔχασαν τόν …σόλωμον; Οἱ ἄλλοι πού ἔχασαν τόν …τσέ-Κλάρα; Πῶς αἰσθάνονται οἱ ἀπέναντι καί τῶν μέν καί τῶν δέ(ν); Πῶς ἐκφράζονται στίς κοινωνικές τους ἐξωτερικεύσεις αὐτές οἱ ἀποκαλύψεις;
Μέ περισσότερο μῖσος ἤ μέ μεγαλυτέρα ἀπογοήτευσιν;

Στὴν πραγματικότητα ὅλοι μας πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ σβήσουμε τὶς τηλεοράσεις μας, ἐφ΄ ὅσον προηγουμένως μιμηθοῦμε τὸν Κοντοπίδη:

Ἐὰν δὲν τολμήσουμε, τότε ἂς μὴν …πονέσουμε πολὺ ὅταν θὰ μᾶς φορτώσουν ἀκόμη ἕναν ἐμφύλιο. Διότι μᾶς τὸν ἑτοιμάζουν.
Ἕναν ἐμφύλιο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τόσο προσεκτικὰ ἔστησαν εἰς βάρος μας τὰ γνωστὰ κατακάθια τοῦ πλανήτου, στέλνοντας κάθε εἴδους «μπογδάνους» νὰ τοὺς σκηνοθετήσουν.
Κι ὁ κάθε «μπογδάνος» δὲν εἶναι …τυχαίως «φυτεμένος» ἐκεῖ ποὺ τὸν «φύτεψαν».
Ὅπως φυσικὰ ουδέποτε ἦσαν «τυχαίως φυτεμένοι» ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἔως σήμερα, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν, φροντίζουν νὰ ἀναδεικνύονται μόνον οἱ φελλοί, νὰ πλιατσικολογοῦν ἀτιμώρητοι μόνον οἱ δικοί τους καὶ νὰ συντηρεῖται, μὲ δημόσιο χρῆμα, κάθε εἴδους κομματικοῦ στρατοῦ.

Αὐτὰ καὶ ἂς τελειώνουμε.
Δὲν μᾶς ἀξίζει μία ἀπὸ τὰ ἴδια.

Φιλονόη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *