Λένιν, ὁ πρακτορίσκος.

Λένιν, ὁ μῦθος καραῤῥέει.
(Ἴσως στὴν οὐραγὸ Ἑλλάδα νὰ καταῤῥεύσῃ τελευταῖος…)

Λένιν, ὁ πρακτορίσκος

Ποτὲ κάποιος δὲν ἀνερωτήθη γιὰ τὸ πῶς ζοῦσε στὴν Ἐλβετία, πῶς τὸν πῆραν οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ τὸν πῆγαν …τράνσιτ στὴν Ῥωσσία, πῶς ξεκίνησε ἡ τεραστία προπαγανδιστικὴ ἐκστρατεία κατὰ τοῦ τσάρου, ἔτσι ὧστε νὰ βγῇ ἐκτὸς πολέμου ἡ Ῥωσσία, γνωρίζοντας τὴν ἧττα στὸ Ἀνατολικὸ Μέτωπο.

Πῶς «βρῆκε» τὰ τεράστια κονδύλια τῶν 37 ἑκατομμυρίων ῥουβλίων γιὰ τὴν ἔκδοση 41 τίτλων ἐφημερίδων κτλπ…

Δρακᾶτος Ὄθων

πολυτονισμὸς Φιλονόη

Σημείωσις

Δυστυχῶς εἶναι πιὸ …σύνθετα τὰ γεγονότα.
Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς οἱ …«ἀγαπημένοι μας τραπεζῖτες»: 

Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Λένιν καί τόν Τρότσκυ;

Ποιός πλήρωσε τόν Λένιν;;;

Ἡ Κόκκινη, Σιωνιστικὴ καὶ ῥατσιστικὴ Ῥωσσία τῶν τραπεζιτῶν καὶ τοῦ Τρότσκυ.

Φιλονόη

(Visited 406 times, 1 visits today)
Leave a Reply