Ζήτω ἡ «ἑλληνική» …Democracy!!!

Ζήτω ἡ ἑλληνικὴ   …Democracy!
Ὅπου κατατίθεται ἕνα πολυνομοσχέδιο μὲ «τσουνάμι» φόρων, 7.500 σελίδων, μέσα σὲ τέσσερις ἡμέρες παρακαλῶ!!!

Δηλαδὴ οἱ βουλευτὲς θὰ πρέπη νὰ διαβάζουν 535 σελίδες τὴν ὥρα, γιὰ νὰ φθάσουν προετοιμασμένοι στὰ βουλευτικὰ ἕδρανα!!!

Καὶ δὲν μιλᾶμε γιὰ μυθιστόρημα, ἀλλὰ γιὰ ἕνα δύσκολο νομικό-τεχνικὸ κείμενο, ὅπου ὡς γνωστὸν ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες!!!
Συνεπῶς, οἱ βουλευτές μας πηγαίνουν ἀδιάβαστοι!

Βεβαίως ἀργότερα, ὅταν θὰ ἔλθη ἡ ὡρα νὰ λογοδοτήσουν, θὰ δηλώνουν καὶ πάλι πὼς «ἠναγκάσθησαν», ὅτι δὲν εἶχαν ἰδέα τὶ ψήφιζαν κλπ…
Οἱ νέοι «Τσολάκογλοι», ποὺ θέλουν νὰ «σώσουν» τὴν χώρα δῆθεν, ἐνᾦ ἁπλᾶ τοὺς ἀρέσει ἡ ἐξουσία καὶ ἡ «καρέκλα» τους.
Τί φταῖν αὐτοί ἐάν οἱ Γερμανοί ἦσαν λίγο πιό σκληροί ἀπό ὅ,τι περίμεναν;

Ζήτω ἡ «ἑλληνική» ...Democracy!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 266 times, 1 visits today)
Leave a Reply