Τά T-34/85 ποῦ εὑρέθησαν τό 1974;

Τὰ T-34/85 τῆς Ἐθνικῆς φροῦρας…
Ἡ 20η Ἰουλίου 1974 τὰ βρῆκε διασκορπισμένα στὴν Λευκωσία, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τάξεως μὲ τὸ πραξικόπημα.

Τά T-3485 ποῦ εὑρέθησαν τό 1974;

Ὅταν κάποια ἀπὸ αὐτὰ διετάχθησαν νὰ μεταβοῦν στὸν χῶρο ποὺ οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν τὴν ἀπόβαση, κτυπήθηκαν εἶτε ἀπὸ ἀντιαρματικὰ εἶτε ἐκινητοποιήθησαν ἀπὸ …μηχανικὲς βλάβες!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

 

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply