Θαυμασμὸς πρὸς τὸν …«Μεγάλο τιμονιέρη»!!!

Ὁ …«μεγάλος τιμονιέρης», ποὺ ὁλοκλήρωσε τὸ συνέδριο τοῦ κόμματος τῶν πλειστηριασμῶν και τῶν τραπεζιτῶν, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα διόρθωσε καὶ τὴν ψῆφο τῶν συντρόφων, κατάφερε νὰ ἐκλεγῇ μὲ ποσοστὸ «92,39%», ἀποσπώντας τὸν θαυμασμὸ (ἀκόμη καί) τοῦ Κουρῆ, τῆς «Αὐριανῆς»!
Ἒμμονὲς εἶναι αὐτές!!! Εὐτυχῶς, γιατὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν πολὺ χειρότερα καὶ νὰ ἐκλέγοντο ἀκόμη καὶ μὲ «103%»!!!

Θαυμασμὸς πρὸς τὸν ...«Μεγάλο τιμονιέρη»!!!1

Ἀλλὰ στὴν οὐσία δὲν ἀλλάζει κάτι.
Ὁ «βασιλιᾶς» παραμένει γυμνός, ὅσα ῥοῦχα κι ἐὰν ἀλλάξῃ!

Θαυμασμὸς πρὸς τὸν ...«Μεγάλο τιμονιέρη»!!!2
Ἡ πραγματικότης παραμένει ἀμείλικτος καὶ τὸ ἄμεσο μέλλον εἶναι ἢδη ὀρατό.
Χωρὶς τὴν ῥύθμιση στὸ χρέος ὁ Τσίπρας δὲν ἔχει πλέον νὰ «πουλήσῃ» κάτι στὸ ἐσωτερικό….
Ὁ Σόιμπλε καὶ οἱ δανειστὲς τὸν σπρώχνουν πρὸς τὸ δίλλημα: «νέα ἐπώδυνα μέτρα ἤ ἐκλογές»;
Μέτρα τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μπορῆ πλέον νὰ περάσῃ χωρὶς ἀνανεωμένη λαϊκὴ βούληση, δεδομένων τῶν πτωτικῶν δημοσκοπικῶν τάσεων, ἐνᾦ ἡ οἰκονομία καρκινοβατεῖ.

Ἡρωϊκὴ ἔξοδος ἢ ἐκλογές, τὸ ἐπόμενον δραματικό (του) ἐρώτημα…
Γιατὶ ἐὰν πρέπῃ νὰ περιμένῃ ἔως τὶς γερμανικὲς ἐκλογές, γιὰ τὴν ὅποιαν ῥύθμιση, θὰ εἶναι ἁπλᾶ… «too little, too little»!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply