Μαριονέτα εἶναι κι ὁ Στουρνάρας…

Ὁ Στουρνάρας εἶναι ἐπίσης μαριονέτα τῆς χρηματοπιστωτικῆς ἐλὶτ, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ κυβερνήσαντες τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν Ἑλλάδα.

Μαριονέτα εἶναι κι ὁ Στουρνάρας...

Διαφέρουν ἁπλῶς ὡς πρὸς τὴν ἀμεσότητα τῆς σχέσεως μὲ τὴν τοκογλυφικὴ σέκτα – μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τῆς ἀρχούσης ἐλὶτ παρεμβάλλονται πρόσωπα καὶ μηχανισμοί, ἐνῶ ὁ ἀπολύτως δικός τους Στουρνάρας ἔχει ἀπ’ εὐθείας σχέση καὶ ἀναφορά.

Ἀλέξης Ῥαφαηλίδης

(Visited 98 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μαριονέτα εἶναι κι ὁ Στουρνάρας…

Leave a Reply