Ἑλληνισμὸς ἐν κινδύνῳ

 «Κλείδωσε» ἡ συνάντησις Τσίπρα – Ἐρντογὰν γιὰ τὸ Κυπριακό, διαβάζουμε στὸν σημερινὸ τύπο.

Ἑλληνισμὸς ἐν κινδύνῳΤώρα ποὺ οἱ συνομιλίες γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ εἰσέρχονται σὲ μίαν πολὺ εὐαίσθητη φάση, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅλοι τὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ προβάλλει αὐτὴν τὴν στιγμὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνισμό.
Τὸν μονίμως προκλητικὸ τουρκικὸ νεοθωμανισμὸ μὲ τὲς ἐπιθετικές του ἀπαιτήσεις. Ἐνας νεοθωμανισμὸς ὁ ὁποῖος, μὲ μίαν πραγματικὰ «Βυζαντινὴ διπλωματία». ἀλλὰ καὶ μὲ «ἀνατολίτικη πονηρία», βῆμα τὸ βῆμα, ἐξελίσσει τὰ μεγαλόπνοα καὶ διαχρονικὰ σχέδια του γιὰ ἀναβίωση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

Καὶ τὰ τεκταινόμενα εἶναι προφανῆ.
Μιὰ ματιὰ καὶ μόνον στὸν χάρτη, ἀρκεῖ γιὰ νὰ καταλάβῃ κάποιος τὴν μεγάλη γεωστρατηγιὴ σημασία τῆς Μεγαλονήσου.

Καὶ ἡ θέσις της αὐτὴ εἶνα ποὺ κρατᾶ ἀκόμη τὸν ἑλληνισμὸ ὑπολογήσιμη δύναμη καὶ «παίκτη» τῶν «μεγάλων δυνάμεων» στὴν περιοχή. Ὁπότε καὶ ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο μας προπύργιο στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
Ἂν χαθῇ ἡ Κύπρος, κινδυνεύει ὁλόκληρος ὁ ἑλληνισμός. Χωρὶς αὐτήν, θὰ πορευόμαστε ὅλο καὶ περισσότερο πρὸς τὴν τουρκοποίησή μας.

Ἂς μὴν ξεγελιόμαστε… Ἐὰν τώρα ἐπιτρέψουμε νὰ νομιμοποιηθοῦν τὰ τετελεσμένα τῆς τουρκικῆς κατοχῆς στὴν Κύπρο, θὰ εἶναι θέμα χρόνου τὸ πότε ἡ Ἄγκυρα θὰ προχωρήση καὶ στὶς ἤδη δεδηλωμένες ἐπεκτατικές της βλέψεις, στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Θράκη.

Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα εἶναι ἐὰν οἱ σημερινοὶ πολιτικοί, ποὺ ἔχουν τὶς τύχες μας στὰ χέρια τους, τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ καὶ εἶναι προετοιμασμένοι νὰ βάλουν ἕνα τέλος.

Τώρα ποὺ οἱ συνθῆκες, γιὰ πολλοὺς λόγους, εἶναι ἀκόμη θετικὲς πρὸς ἄκομα θετικες πρός ἐμᾶς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 139 times, 1 visits today)
Leave a Reply