Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!

Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!1Τό θυμᾶστε τό «Φασισμός Α.Ε.»;

Εἶναι ἐκεῖνο τὸ ἔκτρωμα ποὺ διαστρεβλώνοντας ἢ μαγειρεύοντας ἱστορικὰ στοιχεῖα, καταλήγει σὲ δικά του συμπεράσματα, κατὰ πῶς ἐξυπηρετοῦν καὶ βολεύουν τοὺς δημιουργούς του. Δημιουργοὶ ὅμως ποὺ πολὺ συνειδητῶς ἀπεφάσισαν νὰ δοῦν τὴν ἱστορία μέσα ἀπὸ τὰ «ἐπίσημα» στοιχεῖα της. Δῆλα δὴ μίαν ἱστορία μόρφωμα, ποὺ πετσοκόβει τὶς ἀλήθειες, ἀναφέρεται μόνον σὲ τεχνητοὺς ἐχθροὺς καὶ ἀποκρύπτει τοὺς πραγματικοὺς ἐγκεφάλους κάθε γενοκτονίας.
Μία πολὺ σημαντικὴ ἀνάλυσις, ποὺ τὸ καταῤῥίπτει, ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους του, εἶναι ἐδῶ:

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Γενικῶς αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ …«ἔρευνες» ἀποκρύπτουν τὰ πραγματικὰ κίνητρα τῶν δημιουργῶν, ἐκπαιδεύοντάς μας γιὰ νὰ ταχθοῦμε μαζύ τους ἢ …ἀπέναντί τους. Ὅταν τὸ πάθουμε κάτι τέτοιο ἡ δουλειὰ ἔγινε.
Πέσαμε θύματα τῆς προπαγάνδας τους καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ξεφύγουμε πλέον ἀπὸ αὐτήν, ἐφ΄ ὅσον διαρκῶς θὰ παπαγαλίζουμε κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς διαχωρίζουν καὶ οὐδέποτε κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν μὲ τοὺς γύρω μας, ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τὴν φωνὴ τῆς λογικῆς κι ἀπὸ τὴς ἀλήθειες.
Κάθε φορὰ ποὺ ἐπιδρᾶ ἐπάνω μας ἕνα τέτοιο μόρφωμα, μᾶς μετατρέπει σὲ μαζανθρώπους ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν μοίρα τοῦ θύματος.
Χειραγωγούμεθα, ἐν ἀγνοίᾳ μας, διότι κάποιοι πρέπει νὰ εἶναι καλοὶ καὶ κάποιοι κακοί. Δὲν μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι βιτρίνες ποὺ κρύβουν τοὺς ἐγκληματίες καὶ ἐπιδεινώνουν τὶς συνθῆκες διαβιώσεως τῶν θυμάτων τους.
Ἐνᾦ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπομονώσουμε
κάθε εἴδους πρακτοράκι ποὺ μᾶς δηλητηριάζει τὴν ἀντίληψιν καὶ τὶς ὀπτικὲς καὶ νὰ τὰ ξαναμάθουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἔχουμε νὰ κάνουμε, ὅπως καὶ σὲ ἀμέτρητες ἄλλες περιπτώσεις, μὲ πολλὰ μαγειρέματα τῶν φερομένων ὡς …διαφωτιστῶν μας, ἔνθεν κακεἶθεν, ποὺ μεριμνοῦν μόνον γιὰ νὰ παραμένουν οἱ πολώσεις τῶν κοινωνιῶν τέτοιες, ὡς τὲ νὰ βλέπουμε ὡς ἐχθρό μας ἔνα ἄλλο δημιούργημα, τῶν ἰδίων ἐγκεφάλων καὶ οὐδέποτε τοὺς πραγματικοὺς ἐμπνευστὲς τῆς δουλεία μας.
Ἡ ἱστορία γίνεται θαυμάσιο ἐργαλεῖο προπαγάνδας καὶ δημιουργίας στρατῶν ἀπὸ φανατικοὺς ἀνεγκεφάλους, ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε ἀναφέρεται στοὺς τοκογλύφους ἢ στοὺς πραγματικοὺς ἐμπνευστὲς τῶν γενοκτονιῶν καὶ οἱ ὁποῖοι, ὡς συνήθως, κρύβονται πίσω ἀπὸ τοὺς …«ἐπικυριάρχους» καὶ τὶς τράπεζες-φερετζέδες τους.
Καὶ δυστυχῶς πάντα ὑπάρχουν πολλοὶ πρόθυμοι γιὰ νὰ σπεύσουν νὰ μεταμορφωθοῦν σὲ …ταλιμπάν.

Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!4

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Τὸ ἐν λόγῳ λοιπὸν προπαγανδιστικὸ ὑλικὸ δὲν τὸ εἶχα δῆ ὅλο, ὅταν κυκλοφόρησε, διότι θύμωσα καὶ σταμάτησα γρήγορα τὴν προβολή. Προσφάτως ὅμως συνειδητοποίησα πὼς ὁ δημιουργός του εἶχε ἐπιτύχει τὸν στόχο του: μοῦ προεκάλεσε συναίσθημα. Τὸ συναίσθημα εἶναι τὸ τέλειον μέσον χειραγωγήσεως. Κάθε φορὰ ποὺ μία προπαγάνδα γεννᾶ κάποιο συναίσθημα, θετικὸ ἢ ἀρνητικό, ἔχει ἐπιτύχει τὸν στόχο της. Κι ὁ στόχος της εἶναι ἕνας: ἡ διατήρησις τοῦ μηχανισμοῦ ποὺ μᾶς κρατᾶ κομματιασμένους, ὡς κοινωνίες.
Τὸ συναίσθημα μᾶς ἐντάσσει, ἀναγκαστικῶς, μὲ τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο στρατόπεδον καὶ τελικῶς προσφέρουμε μόνοι μας τοὺς ἑαυτούς μας θυσία στὰ σχέδια ἄλλων.
Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο κι ἀπεφάσισα νὰ στροθῶ καὶ νὰ τὸ δῶ μὲ τὴν ἡσυχία μου, ἀπολαμβάνοντάς το ἐπὶ πλέον.
Καὶ τὸ ἐπέτυχα!!!

Τί κατάλαβα ἀπό τό «Φασισμός Α.Ε.» λοιπόν;
Κατάλαβα πὼς ὑπάρχουν πολλοὶ πρόθυμοι νὰ ὑπηρετήσουν τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων.
Κατάλαβα πὼς οἱ δημιουργοὶ καὶ οἱ συνεγάτες τοῦ ἐν λόγῳ ἀφιερώματος ἐλάχιστα ἀπέχουν ἀπὸ κάθε ἄλλον προπαγανδιστή, κάθε εἴδους καὶ «ἰδεολογίας».
Κατάλαβα ἐπίσης πὼς τόσο κόψιμο γιὰ νὰ μάθουμε τὶς …«ἀλήθειες» ποὺ μᾶς ἀποκρύπτουν τοὺς πραγματικοὺς ἐνόχους ἔχουν μόνον ὅσοι γνωρίζουν τοὺς πραγματικοὺς ἐνόχους.
Κατάλαβα πὼς ὑπάρχουν πολλοὶ ἠλίθιοι νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν, εἶτε γιὰ ψίχουλα, εἶτε γιὰ κάποιαν ἀνύπαρκτον καὶ αὐστηρῶς ἐλεγχομένη «ἰδεολογία», ποὺ ἐπίσης χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἐκτονώσουν τὴν ὅποιαν ἀτομική τους παραβατικότητα.
Κατάλαβα πὼς χρειάσθηκε ἀρκετὸ χρῆμα γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἕνα τέτοιο ἐργαλεῖο προπαγάνδας.
Κατάλαβα πὼς πολλοὶ θὰ προσεφέρθησαν αὐθορμήτως γιὰ νὰ τὸ χρηματοδοτήσουν κι ἂς μὴν μάθουμε ἐμεῖς τὰ ὀνόματά τους.
Κατάλαβα πὼς ἐὰν πέσουμε θύματα τῶν δημιουργῶν του, ἀκόμη καὶ μόνον γιὰ νὰ τοὺς βρίσουμε, θὰ ἔχουμε χάση ἀκόμη μίαν μάχη.
Κατάλαβα πὼς πρέπει νὰ βλέπουμε τὰ ἐν λόγῳ σκουπίδια, γιὰ νὰ μποροῦμε ἐπὶ τέλους νὰ σπουδάσουμε τὸ εἶδος τῆς προπαγάνδας καὶ τὶς τεχνικές τους, πρὸ κειμένου ὄχι μόνον νὰ μὴν ἐπιδροῦν ἐπάνω μας, ἀλλὰ καὶ νὰ στρέφεται τελικὰ ἐναντίον τους.
Κατάλαβα τέλος πὼς κάτι τρέχει στὸν πλανήτη. Κάτι πολὺ σπουδαῖο καὶ μεγάλο καὶ αὐτὸ τὸ κάτι, ποὺ τὸ γνωρίζουν οἱ ἐπικυρίαρχοι, τοὺς ἀπειλεῖ καὶ ἔχουν ἀμολύσει ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ τσιράκια τους, μὲ ὅλων τῶν χρωμάτων τὰ «ἰδεολογήματα» νὰ μᾶς μαντρώσουν ἐκ νέου, πρὸ κειμένου νὰ κερδίσουν χρόνο.
Τὸ τὶ θὰ τὸν κάνουν αὐτὸν τὸν χρόνο δὲν γνωρίζω. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ὁ νεοσταλινισμο-φασισμός τους δὲν ἔχει καὶ τόσο μεγάλη ἐπίδρασιν καὶ βασίζονται μόνον στὸν δικό μας διαχωρισμό, ἀλλὰ καὶ στὶς ὅποιες διασπάσεις μας προλάβουν νὰ ἐπιτύχουν. Ἕναν διαχωρισμὸ ποὺ οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν ἀρνούμεθα νὰ ἀσπασθοῦμε καὶ νὰ υἱοθετήσουμε, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ «πόλεμός» ποὺ ἑτοιμάζουν νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ …ἀκύρωσιν, διότι οἱ …«στρατοί» δὲν εἶναι μεγάλοι!!!
Ἕνας «πόλεμος», ἐντυπώσεων κυρίως, ποὺ ὅμως προετοιμάζεται χρόνια τώρα, ἐφ΄ ὅσον σὲ κάθε δομὴ τῆς κοινωνίας μας τὸν ἐπιβάλλουν. Καὶ τὸν ἐπιβάλλουν γιὰ νὰ δικαιολογήσουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὴν γενοκτονία ποὺ ἑτοιμάζουν γιὰ τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου μας, συμπεριλαμβανομένου φυσικὰ καὶ τοῦ δικοῦ μας.

Καιρὸς λοιπὸν νὰ ἀλλάξουμε τακτικές.
Δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε σὲ κάθε εἴδους προπαγάνδα τους νὰ μᾶς ἀγγίζῃ ἀλλά, ἐπὶ πλέον νὰ τὴν χρησιμοποιοῦμε ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ διαδόσουμε ἀκόμη περισσότερο αὐτὰ ποὺ οἱ προπαγάνδες κρύβουν.
Δὲν ὑπάρχουν ἰδεολογίες. Δὲν ὑπάρχουν ἀριστεροὶ καὶ δεξιοί. Δὲν ὑπάρχουν ἱκανὰ κι ἄξια κόμματα γιὰ νὰ μᾶς χωρέσουν.
Ὑπάρχουν μόνον Ἄνθρωποι ποὺ καθημερινῶς δουλοποιοῦνται καὶ χρησιμοποιοῦνται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους γιὰ νὰ κτυποῦν ἄλλους Ἀνθρώπους καὶ τελικῶς, μέσα ἀπὸ τὴν σκόνη ποὺ σηκώνεται, νὰ μὴν μποροῦμε νὰ δοῦμε τοὺς πραγματικούς μας ἐχθρούς.

Τώρα ἀρχίζουν τὰ δύσκολα Ἕλληνες. Τώρα, σὲ πολὺ λίγο, ξεκινᾶ ὁ δικός μας ἀνήφορος.
Ἕνας ἀνήφορος ἐπαναδομήσεως ποὺ ἀπαιτεῖ καθαρὰ μυαλά, καθαροὺς Ἀνθρώπους καὶ κυρίως Ἀποφασιστικότητα.
Μόνον ἐὰν γνωρίζουμε σὲ βάθος τὰ ὅπλα τους θὰ ἐπιτύχουμε νὰ τὰ ἀγνοήσουμε καὶ νὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴν Ἐλευθερία.

Φιλονόη 

Σημείωσις

Ὅπου βλέπουμε αὐτὸ τὸ σύμβολον:

Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!3 Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!5

Σὲ ὁποιανδήποτε ἔκδοσίν του ἢ χρωματισμό….
Ἤ αὐτό:

Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!8 Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!9 Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!7

Νὰ ἀντιλαμβανόμεθα αὐτό:

Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!2

Καὶ στὴν πραγματικότητα αὐτό:

Διασπαστικὴ προπαγάνδα μὲ κάθε τρόπο!!!6

Ἐννοεῖται πὼς τὸ ἀρχικὸν σύμβολον (σβάστικα καὶ σφυροδρέπανον) προέρχονται ἀπὸ ἄλλες ἐποχές, κρύβουν ἄλλες πληροφορίες καί, ὡς συνήθως, ἔχουν βρωμισθεῖ ἀρκούντως ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα.
Γιὰ νὰ μὴν προσπαθοῦμε διαρκῶς, γιὰ τὴν ὥρα, νὰ ἐξηγοῦμε τὰ …ἀνεξήγητα, ἂς κρατήσουμε τὰ …«σύμβολά» τους καὶ ἂς τοὺς πολεμήσουμε μὲ τὰ δικά μας ὅπλα: ἀδιαφορία στὴν προπαγάνδα τους, ἐνημέρωσις, αὐτοπεπαίδευσις.

Σίγουρα, τώρα ποὺ καλομάθαμε τὰ παραπάνω σύμβολα, θὰ προκύψουν κι ἄλλα, μὰ πάντα πίσω τους θὰ κρύβουν στοές, τράπεζες καὶ …«ἱδρύματα» ἀνθρωπιΖμοῦ, ποὺ μόνον γιὰ τὸ …«καλό μας» φροντίζουν!!!

Ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ἰσλαμισμός, ῥατσισμός, ἀνθρώπινα δικαιώματα…

Ἡ OTPOR χρηματοδοτεῖ κι ὀργανώνει …«ἐπαναστάσεις» κατὰ ἐλευθέρων χωρῶν!!!

Οἱ …«αὐθόρμητες ἐπαναστάσεις» ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Σόρος!!!

εἰκόνα

Leave a Reply