Χρησιμοποιεῖ τοὺς μετανάστες ὁ Ἐρντογὰν γιὰ εἰσβολή!!!

Χρησιμοποιεῖ τοὺς μετανάστες ὁ Ἐρντογὰν γιὰ εἰσβολή!!!Δεῖτε τὸν ξένο παρουσιαστή.
Εἶναι σοκαρισμένος!
«Ἑλλὰς ξύπνα», φωνάζει.
«Βᾶλε τὸ πολεμικό σου ναυτικὸ νὰ τοὺς ἀναχαιτίσῃ. Πρόκειται γιὰ πολεμικὴ ἐνέργεια, γιὰ ὀργανωμένη εἰσβολή, ποὺ θὰ σὲ καταστρέψη!».

Λέει πὼς εἶναι ἀηδιαστικὸ νὰ χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπους ὡς ὅπλα, ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας!
Ἀποκαλεῖ τὸν Ἐρντογὰν εὐθέως δικτάτορα!!!

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

(Visited 189 times, 1 visits today)
Leave a Reply