Βάζουν «φυτίλια» στά ἑλληνοτουρκικά Τοῦρκοι πολιτικοί;

Βάζουν «φυτίλια» στά ἑλληνοτουρκικά Τοῦρκοι πολιτικοί;1Τουρκικὴ Sabah: «Μᾶς βάζουν νὰ ἁρπαχθοῦμε μὲ τοὺς Ἕλληνες».

Ἕνα ἐνδιαφέρον ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀρθρον τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδος «Sabah», γιὰ τὶς τελευταῖες δηλώσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, Κεμὰλ Κιλιντσάρογλου, (ποὺ ἀφοροῦν στὶς δηλώσεις του γιὰ τὰ 18 νησιά, ποὺ «παρανόμως» κατέχουμε καὶ καλεῖ καλεῖ τὴν Τουρκία νὰ τὰ διεκδικήσῃ), χαρακτηρίζει τὸν Κλιτσάρογλου ὡς ἐπικίνδυνο καὶ ἰσχυρίζεται πὼς «μᾶς βάζει νὰ ἁρπαχθοῦμε μὲ τοὺς Ἕλληνες».

Βάζουν «φυτίλια» στά ἑλληνοτουρκικά Τοῦρκοι πολιτικοί;2

«Κρίμα Κεμὰλ Κιλιτσντάρογλου…
Μόνον τὰ δυτικὰ σύνορά μας δὲν εἶχαν προβλήματα.
Τώρα προκάλεσε κι ἐκεῖ.
Οὐδέποτε στὴν ἱστορία ἤμασταν τόσο κοντά, τόσο φίλοι μὲ τοὺς Ἕλληνες. Ἄν τέ… Χάλασέ τα τώρα ἐσύ.

Νὰ ἁρπαχθοῦμε μὲ τοὺς γείτονες γιὰ ἀσήμαντο ζήτημα καὶ μετὰ νὰ ἔλθῃ ἡ σειρὰ τῆς Βουλγαρίας. Θὰ βρεῖτε καὶ γιὰ ἐκεῖ ἕνα πρόσχημα.

Δὲν φθάνουν τόσοι μπελάδες ποὺ ἔχουμε στὸ κεφάλι μας. Ἀνοῖξτε μας κι ἕναν ἀκόμη.
Δὲν βρῆκες ἄλλην πληγὴ νὰ ξύσῃς Κεμάλ μπέη; Ἐξ ἄλλου δὲν ὑπάρχει μία τέτοια πληγή.
Πρῶτα ἀνοίγεις τὴ πληγὴ καὶ μετὰ τολμᾶς νὰ τὴν ξύνῃς.
Αὐτὴ δὲν εἶναι προσφορὰ στὴν Πατρίδα.

Φθάνει πιά.
Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν κυβέρνηση. Εἶναι ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση.
Δὲν ἁρμόζει στὸ μεγάλο Ῥεπουμπλικανικὸ Λαϊκὸ Κόμμα τόσο ἀνίκανος πολιτικός. Ἕνας τόσο κακόμοιρος, μικροπρεπὴς πολιτικός. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μπόρεσε νὰ πῇ: «Τὴν νύκτα τῆς 15ης Ἰουλίου τὰ ξενοδοχεῖα ἦσαν κλειστά»…

Μὴν φοβᾶστε.
Τὰ συνέδριά σάς εἶναι ἀτελείωτα, οἱ καρέκλες σας πολλές, ἀτελείωτοι οἱ χοροὶ τῆς κοιλιᾶς, ἀλλὰ οἱ κοιλιὲς δὲν λειώνουν εὔκολα!»

ἀρθρογράφος τῆς ἐφημερίδος  «Sabah», Engin Ardıc

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply