Θά εὐχόμασταν νά εἶναι μόνον μετανάστες αὐτοί πού ἔρχονται;

Θά εὐχόμασταν νά εἶναι μόνον μετανάστες αὐτοί πού ἔρχονται;Ἄλλοι 330 λαθρομετανάστες καὶ ὄχι μετανάστες, ἀπεβιβάσθηκαν ἐχθὲς τὸ πρωὶ καὶ ἡ εἰσβολὴ συνεχίζεται μὲ τις εὐλογίες τοῦ Ἐρντογᾶν.
Μόνον ποὺ θὰ εὐχόσασταν νὰ ἤσαν ἁπλῶς λαθρομετανᾶστες.

Ὁ Ἐρντογὰν κρατοῦσε 500 χιλιάδες παραβατικούς.
Δηλαδὴ κρατουμένους τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, σὲ φυλακὲς τὶς ὁποῖες κι ἄνοιξε!!!

Ἡ συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀφρική.
Ἀνάμεσά τους ὄχι μόνον κλέφτες, ληστὲς καὶ βιαστὲς (αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὴν Τουρκία) ἀλλὰ ἐγκληματίες, ἀποκεφαλιστές, σφαγεῖς!

Αὐτοὶ εἶναι ποὺ εἰσβάλλουν καὶ ἡ κυβέρνησις ἁπλῶς …..παρακολουθεῖ καὶ τρέχει νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσῃ!

Φυσικά, ὁ Μουζάλας θέλει νὰ τοὺς μεταφέρῃ στὴν ἐνδοχώρα γιὰ νὰ ἀποφορτίσῃ τὰ πολύπαθα νησιά μας, ἀλλὰ συγκρατεῖται γιατὶ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐπιμένουν πὼς ἐὰν τὸ κάνῃ αὐτὸ θὰ δοθῆ τὸ μήνυμα «ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε» καὶ κατὰ συνέπειαν θὰ εἰσβάλουν ἑκατομμύρια!!!

Ἐγὼ θὰ τοῦ πρότεινα ἐὰν τὸ σπίτι του χωρᾷ νὰ φιλοξενήσῃ δέκα ἄτομα, νὰ πάρῃ ἑκατό, γιὰ νὰ νοιώσῃ καλλίτερα τοὺς νησιῶτες ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐμᾶς, μιᾶς καὶ εἶναι τόσο «ἀνθρωπιστής».
Καὶ να ἀγοράσῃ καὶ ἀρκετὸ σαποῦνι γιὰ νὰ νίπτῃ τὰ βρωμόεχερά του ἀπὸ τὸ αἷμα ἀθῴων ποὺ θὰ ἀκολουθήση….
Ἐκτὸς ἐὰν προορίζῃ τὸ σαποῦνι νὰ τὸ βγάλῃ ἀπὸ ἐπάνω μας…

Καὶ σὰν νὰ μὴν φθάνῃ  ὅλο αὐτό, μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς θὰ δεχθοῦν ἀπὸ τὸν Μάρτιο πίσω ὅλους τοὺς λαθρομετανάστες, μετὰ τὸ ξεσκαρτάρισμα ποὺ θὰ κάνουν τὰ ἄλλα κράτη, ἀντὶ νὰ ἀναστείλουν ἢ καὶ νὰ καταγγείλουν τὸ Δουβλῖνο 3, ὅπως ἐδῶ καὶ  δύο χρόνια φωνάζει ὁ Νότης Μαριᾶς.

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ξεβρωμίσῃ ἡ χώρα εἶναι νὰ τιμωρηθοῦν ὅλοι οἱ ἔνοχοι.
Δὲν ἔχουμε πλέον οὔτε τὰ περιθώρια μὰ οὔτε καὶ τὴν πολυτέλεια νὰ ἀνεχόμεθα τὴν ἐξαφάνιση τοῦ εἴδους μας.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply