Γραβάτες ὅμως δὲν ἔβαλαν…

Γραβάτες ὅμως δὲν ἔβαλαν...Περασμένα μεγαλεῖα καὶ  διηγώντας τα νὰ κλαῖς…

«Εὐτυχῶς» ποὺ ὑπάρχουν ἀκόμη ὁρισμένοι ἀριστερούληες, ποὺ «διαχειρίζονται τὸ σύστημα» ἀλλὰ γραβάτες δὲν ἔβαλαν…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply