Ἡ τύχη τῆς Κύπρου, τύχη τῆς Ἑλλάδος!!!

Ἡμέρες κρίσιμες γιὰ τὸ Κυπριακό.
Ἡ προσοχὴ ὅλων εἶναι στραμένη στὴν Γενεύη, ὅπου ὁ Κύπριος πρόεδρος Ἀναστασιάδης προσέρχεται στὸ Παλάτι τῶν Ἐθνῶν, γιὰ τὶς κρίσιμες συνομιλίες γύρω ἀπὸ τὸ Κυπριακό.
Μία συνάντησις ὅπου πιθανότατα θὰ κριθῆ ὄχι μόνον ἡ τύχη τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Πολὺ λίγοι φαίνεται νὰ καταλαβαίνουν τὴν ζημία ποὺ θὰ προκαλέση στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ ἡ ἀπώλεια τῆς Κύπρου.
Δὲν φαίνεται νὰ καταλαβαίνουν πὼς ἐὰν ἐφαρμοσθῇ ἡ διζωνικὴ ὁμοσπονδία, θὰ εἶναι κάτι πού, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θὰ ὁδηγήση σὲ διάλυση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου καὶ καταληκτικὰ θὰ ὁδηγήση τὸ νησὶ σὲ διχοτόμησιν καὶ τελικῶς τὴν κατάῤῥευσιν.

 Τὸ «μυστικό» εἶναι πὼς ἡ Κύπρος «συγκρατεῖ» τοὺς Τούρκους, ἀπὸ τὸ νὰ ἐνοχλοῦν τὴν Ἑλλάδα.
Εἶναι ὑποχρεωμένοι καὶ δεσμευμένοι ἐκεῖ ἀπέναντι στὴν Διεθνῆ Κοινότητα.
Ἐὰν ὅμως καταφέρουν νὰ «νικήσουν» στὴν Κύπρο, μὲ λύση τῆς ἀρεσκείας τους, ἀμέσως θὰ στρέψουν τὴν προσοχή τους ἐκεῖ ποὺ πράγματι θέλουν καὶ θὰ ἐπικεντρωθοῦν στὸ κυρίως «ψαχνό»:  Στὴν Θράκη καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply