Χώρα …«προσφύγων» κι …«αὐθορμήτων» διαδηλωτῶν!!!

Μία …διπλὴ ἀποκάλυψις σήμερα!!! Dimension!
Στὶς δύο ἀποκαλύψεις, ἡ μία …δῶρο!!!

  1. Τὸ ἐργοστάσιο τῆς «Ideal Standard», ἔχει ἀλλάξει τὴν ἐξωτερικὴ του περίφραξη. Ἑτοιμάζεται νά ὑποδεχθῇ …«πρόσφυγες»;
  2. Στὶς πορεῖες ὑπὲρ τῶν «μεταναστῶν» ἐξαναγκάζουν δημοσίους ὑπαλλήλους νὰ πηγαίνουν, καθὼς καὶ συγγενεῖς τους, ἀλλοιῶς θὰ μείνουν χωρὶς δουλειά.
  3. Παράλληλα μαζεύουν «πρόσφυγες» ἀπὸ τὰ «hot spots» γιὰ νὰ διαδηλώνουν ὑπὲρ τοῦ …ἑαυτοῦ τους, μὲ 50€ τὸ ἄτομο!!!  

Τόσο …«αὐθόρμητες» εἶναι οἱ διαδηλώσεις τους…
Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τοὺς «πρόσφυγες» ποὺ διεδήλωσαν κατὰ τοῦ Τρᾶμπ στὸ Σύνταγμα….

Ἐὰν ἔχῃ τὰ κότσια (νὰ μὴν τὸ πῶ ἀλλοιῶς) κάποιος ἀπὸ τὴν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛέητη κυβέρνηση, ἂς ἔλθῃ νὰ μὲ διαψεύσῃ δημοσίως.
Ἐδὼ σὲ θέλω κάβουρα, νὰ περπατᾷς στὰ κάρβουνα…

Ὑπενθυμίζω ὅτι αὐτὲς οἱ ἀποκαλύψεις εἶναι ἀποτέλεσμα ἐργασίας τῆς Ὁμάδος Πληροφοριῶν τῆς ΑΚΕΕ καὶ εἶναι ἀπολύτως διεσταυρωμένες!!!

(Visited 274 times, 1 visits today)
Leave a Reply