Ζητοῦν νὰ συλληφθῇ ὁ Τσαβούσογλου στὴν Ὁλλανδία!

Ὁλλανδοὶ πολιτικοί: συλλάβετε τὸν Τσαβούσογλου!

Ὁ «χασαπόμαγκας»,  μὲ τὴν μύτη ποὺ θυμίζει μπουγατσομάχαιρο…
…Ποὺ πουλλᾶ μούρη καὶ βαρὺ ὑφάκι…
…Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς ἘΞωτερικῶν…
…μετὰ τὴν Γερμανία ἀναστατώνει καὶ τὴνπολιτικὴ ζωὴ τῆς Ὁλλανδίας, ἀναγκάζοντας τὸν ἴδιον τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρςα, τὸν Μᾶρτ Ῥουττές, νὰ δηλώσῃ ἀνοικτά: «Δὲν εἶσαι καλοδεχούμενος. Μὴν ἔρχεσαι στὴν Ὁλλανδία…!»

Ὁ Ῥοττέ, συνεχίζοντας, εἶπε ὅτι:

«Ξέρουμε πὼς ὁ Τσαβούσογλου πρόκειται νὰ ἔλθῃ στὴν Ὁλλανδία τὸ Σαββατοκύριακο. Τὸ ταξείδι αὐτὸ μόνονπρόβλημα μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι (ὅπως ὁ Βίλντερς) ποὺ μᾶς λέν: «Πρέπει νὰ συλλάβουμε τὸν Τσαβούσογλου στὸ « Schiphol» (τὸ ἀεροδρόμιον)». Ὅμως ἐμεῖς δὲν φθάνουμε ἔως ἐκεῖ. Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε, σὲ ἕναν σύμμαχό μας στὸ ΝΑΤΟ, εἶναι: «Μὴν ἔρχεσαι»!
Κατὰ τὰ ἄλλα δὲν νομίζω ὅτι θὰ εὑρεθῇ τοπικὴ ἀρχὴ ποὺ θὰ δόσῃ ἄδεια στὸν κ. Τσαβούσογλου, γιὰ ὁποιανδήποτε συγκέντρωση στὴν Ὁλλανδία.»

Βέβαια ἐπειδὴ οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶναι γνωστοὶ γιὰ τὴν εὐγένεια καὶ τοὺς καλοὺς τρόπους τους, ἀναμένουμε ἐντὸς τοῦ διημέρου τὶς ἐξελίξεις. 

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply