Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία…

Ἀφιερωμένο σὲ ὅλους τοὺς συναδέλφους, φίλους καὶ συναγωνιστὲς ποὺ μποροῦν καὶ ὑπερίπτανται τῶν γεγονότων.
Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία...5

 

Στὶς μοναχικὲς αἴθουσες τῶν ἀεροδρομίων καὶ τοὺς παγωμένους ὁρίζοντες, τὰ νυκτερινὰ φτερά μας στεγνώνουμε στὸ λυκόφως ποὺ μᾶς ὁρίζει.Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία...2 Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία...4

 

Σιωπηλοὶ παρατηροῦμε τὸν κόσμο φευγαλέα ὣς τὶς ἀχνὲς γραμμὲς ποὺ ἀφήνουν πίσω τους οἱ ἀσημένιες σαΐτες τοῦ Θεοῦ Ἡλίου…Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία...5

 

Ἡ νύκτα διαδέχεται τὴν ἡμέρα μὲ τὴν ἰλιγγιώδη ταχύτητα τοῦ ἤχου…
Τὴν πραγματικὴ ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία φεύγει καὶ χάνεται ἡ ζωή μας στὸν μάταιο ἀγῶνα μὲ τὴν αἰωνιότητα…

Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία τὰ νοτισμένα ἀπὸ τὰ σύννεφα φτερὰ μᾶς φέρνουν πιὸ κοντὰ στὴν Ἀλήθεια…
Κι ἂς εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ ξεχνᾶμε…
Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία...1

 

Μάκης Δρούκας

(Visited 180 times, 1 visits today)
Leave a Reply