Ὑπερμαχόμενοι τῆς Ἑλλάδος πάντα οἱ πολιτικοί «μας»!!!

…καὶ στὴν Ἑλλάδα οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες συνεχίζουν γιὰ μάχη γιὰ τὴν χώρα…!!!

 

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply