Ξεκινᾶμε μὲ τὸ αὐτονόητον…

Ἀνεβάζουμε ὑψηλά, πολὺ ὑψηλά, τὴν σημαία μας σήμερα.
Πιὸ ὑψηλὰ ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά…
…γιὰ νὰ ἀποδείξουμε πὼς ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους, ὀφείλουμε νὰ θέτουμε, νὰ προβάλουμε καὶ  νὰ ὑπερασπιζόμεθα τὰ σύμβολά μας!
Αὐτὰ τὰ σύμβολα ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα μέλος συνόλου ἱκανοῦ νὰ ἀντιμετωπίσῃ κάθε ἐχθρό.

Μεγάλη ἑορτή, ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ ἐχθές, 23 Μαρτίου καὶ θὰ λήξη στὶς 25 Μαρτίου, ἐπισήμως.
Μεγάλη ἑορτή… Ὄχι διότι κι αὐτὴ δὲν καπελώθηκε, ἀλλὰ διότι κάποιοι ξυπόλητοι, ἄοπλοι καὶ ἀπόλεμοι ἐπέτυχαν νὰ πατήσουν στὰ πόδια τους καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὴν ψευδαίσθησιν ἐλευθερίας, ποὺ μᾶς ἐκληροδότησαν.

Χρέος μας πλέον νὰ πιάσουμε αὐτὴν τὴν ψευδαίσθησιν, νὰ τὴν …ξεμαλλιάσουμε καὶ νὰ τὴν μετατρέψουμε σὲ πραγματικότητα!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply