Δὲν ἔχει σημασία ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἄφραγκος ὁ πσῶῤῥας…

Ἔχει ὅμως σημασία ποὺ εἶναι ἀπολύτως ψεύτης!!! Κι ἐμεῖς ἑστιάζουμε στὸ ψέμμα κι ὄχι στὴν ἀφραγκία του…

Ἂς δοῦμε ὅμως καὶ τὴν πλευρά, ποὺ ὁ φίλος Δημήτριος Δρούκας συχνὰ πυκνὰ ἐπισημαίνει.
Ναί, τὰ χρέη εἶναι πλαστά.
Ναί, τὰ διάφορα φορομαγειρεύματα εἶναι προσχηματικά.
Ναί, δὲν ἔχουμε πρόβλημα οἰκονομικό, ἀλλὰ πολιτικό.
Ναί, ὀφείλουμε ὅλοι μας νὰ ἀγνοήσουμε, ὄχι λόγῳ ἀνημπορίας, ἀλλὰ λόγῳ συνειδητοποιήσεως τῆς πραγματικῆς ὑποστάσεως τοῦ «χρέους», κάθε ἀπαίτησιν τῆς κρατικῆς μηχανῆς.
Ναί, ὀφείλουμε νὰ προστατεύσουμε τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευθερία μας καὶ τὴν Ἀνεξαρτησία μας, δίχως νὰ ὑποχωροῦμε μὲ ἐκπτώσεις, ἐμπρὸς στὸν κάθε καραγκιοζόπληκτο, ποὺ θὰ μᾶς ὑποσχεθῆ χρῆμα ἢ ἄλλου εἴδους ἀπολαβές.
Ναί, πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τὴν οὐσιώδη διαφορὰ μεταξὺ κράτους καὶ Πατρίδος!!!

Ὄχι, δὲν ἔχουμε περιθώρια νὰ παίζουμε μὲ τὸν κάθε μικροκομπιναδόρο τύπου πσῶῤῥα.
Ὄχι, δὲν ἐκφράζει τὴν Ἑλλάδα ἕνα τέτοιο ἄτομον, ποὺ ἀνακατεύει ἀρλουμπολογίες καὶ ἀνιστορικότητες.
Ὄχι, δὲν ἐκφράζει τὴν Ἐλευθερία κάποιος ποὺ ἀπειλεῖ μὲ …ξύλο καὶ μὲ …δολοφονίες, κάθε ἕναν ποὺ θὰ ἀντιπαρατεθῇ.
Ὄχι, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ὑποδείξῃ γραμμὲς ἀνεξαρτησίας τὸ «ἐξώδικό» του, ἐφ΄ ὅσον ἀποδέχεται τὸ «χρέος».
Ὄχι, δὲν θὰ μάθουμε κάτι σημαντικὸ ἀπὸ τὶς κομματικοῦ τύπου συμμορίες μας, ἀλλὰ θὰ παραμείνουμε στὸ ἴδιο «τρυπάκι» δουλοποιήσεώς μας.
Ὄχι, δὲν ἐπιλέγουμε ὡς ἡγέτη μας κάποιον ποὺ μᾶς τὰ λέει ὄμορφα, διότι προσδοκᾶ νὰ μᾶς ἐκμεταλλευθῇ. Τὰ δεδομένα δὲν εἶναι οὔτε ὄμορφα οὔτε ἄσκημα, ἀλλὰ ὅπως ἦσαν πάντα: γήινα, μὲ τὶς χαρές τους, τὶς δυσκολίες τους καὶ τοὺς ἀγῶνες τους!!!

Κακομάθαμε… Θέλουμε νὰ ἐπιστρέψουμε πίσω, στὴν χαλαρότητα τῶν δανεικῶν καὶ πλαστῶν κοινωνικῶν μας δομῶν. Δὲν γίνεται, μᾶς τελείωσε. Ἦταν μία παγίδα.
Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε στὴν Ἐλευθερία, πατώντας σὲ πλαστὲς ἀξίες καὶ σὲ ἀπέραντα ψέμματα. Δὲν γίνεται ὅμως ἔτσι. Τὸ οἰκοδόμημα τὸ κτίζεις σὲ γερὰ θεμέλια κι ὄχι σὲ φθηνιάρικα.
Θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε τὸν κόπο καὶ τὸν πόνο. Δὲν γίνεται ὅμως ἔτσι.
Πρῶτα πρέπει νὰ κατανοήσουμε τὸ τὶ δικαιούμεθα, ἐὰν δικαιούμεθα, νὰ κατέχουμε καὶ μετά, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, δίχως ἱστοὺς ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας γιὰ νὰ μᾶς ἐλέγχουν, ξεκινᾶμε.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε…

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply