Διὰ τὸ Νόμιμον χρειάζονται οἱ Ἄξιοι…

Νόμιμον…

Ἡ Ἡ ἑλληνικὴ λέξις «ΝΟΜΙΜΟΝ» εἶναι μία λέξις, ἡ ὁποία ἔχει μία μοναδικὴ ἰδιότητα!
Διαβάζεται τὸ ἴδιο κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρές!
Αὐτὸ στὴν νοηματική του προέκταση μᾶς δίνει μίαν διάσταση τῆς σημερινῆς καταστάσεως, ὅτι δηλαδὴ ὁ κάθε ἕνας διαβάζει τὸν νόμο ἀπὸ ὅποιαν πλευρὰ θέλει… 4

Βασικὴ εὐθύνη γι’ αὐτὸ ἔχει ἡ νομοθετικὴ ἐξουσία, ἡ βουλὴ δηλαδὴ καί, κυρίως τὸ πλειοψηφοῦν κόμμα καὶ ἡ κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἔχει καὶ τὴν ἄμεση εὐθύνη τῶν νόμων!

Μετὰ τὴν νομιμοποίηση τῆς ἀδικίας, ἦταν φυσικὸ νὰ ἔλθῃ ἡ σάτιρα! Ἄρχισε ἔτσι ἡ διακωμώδησις τῶν πάντων!

Τὸ «δὲν πληρώνω, δὲν πληρώνω», ἐξελίχθηκε ἤδη σὲ «γιαουρτώνω, γιαουρτώνω»!

Δὲν ξέρω κατὰ πόσον ἔχουν δόσει σημασία στὴν αἰτία αὐτοῦ τοῦ φαινομένου οἱ ἀναποφάσιστοι «κόρακες πολιτικοί», ποὺ δὲν θέλουν νὰ βγάλουν τὸ μάτι «ἄλλου κοράκου», ἀποδίδοτας δικαιοσύνη καὶ ἰκανοποιώντας τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων!

Ἡ ἀπονομὴ δικαιοσύνης λοιπὸν καὶ ἡ ἄρσις τῶν ἀδικιῶν, θὰ ἐπαναφέρουν τὶς ἰσοῤῥοπίες ἀνάμεσα στοὺς κυβερνῶντες καὶ στοὺς ἐκλογεῖς!

Τοὺς ἐκλογεῖς καὶ ὄχι τοὺς ψηφοφόρους! Οἱ ἐκλογεῖς εἶναι ἐνεργοὶ πολῖτες καὶ ἐκλέγουν συνειδητά!

Οἱ ψηφοφόροι εἶναι ἄβουλα πρόβατα στὸ μαντρί! Οἱ ἐκλογεῖς εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θὰ προσφέρουν τὴν ἀποδοχή τους στοὺς ἀξίους!

Οἱ ψηφοφόροι θὰ τὴν πουλήσουν, ἔναντι κάποιας διευκολύνσεως, στοὺς ἀναξίους καὶ τοὺς ἀδίκους!
Ἔχει σημασία, λοιπόν, γιὰ ἕναν λαὸ νὰ ἐκτιμᾷ τοὺς πολιτικούς του!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, οἱ πολιτικοὶ πρέπει νὰ δείξουν ὅτι εἶναι ἄξιοι τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ λαοῦ!

Πῶς; Μά, ἀπονέμοντας τὸ δίκαιον, καὶ ὄχι συγκαλύπτοντας τὴν ἀδικία! Δημιουργώντας δικαίους νόμους, καὶ ὄχι νομιμοποιώντας τὶς παρανομίες!

Ἀναζήτησις τῶν Ἀξίων λοιπόν….γιὰ τὸ νόμιμον!

Σιδέρης Μιχάλης

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply