Ὑπερασπιστές τῆς Ῥάικου;

Πρὸς τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Ῥάικου καὶ τῆς «ἠθικῆς».

Ἀπὸ προχθὲς ἡ ἀντιπολίτευσις βαρᾶ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ὑπόθεση Ῥάικου, ποὺ εἶπε ὅτι δέχεται πιέσεις, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν ὑπόθεση Novartis, μὲ μίζες 28 ἑκατομμυρίων εὐρῶ, ἐπὶ ἐποχῆς ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Ἄρα ποιός τῆς ἀσκεῖ πιέσεις;

Ἡ Κυβέρνησις φυσικά, κατὰ τὴν ἀντιπολίτευση!!!
Κι ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ διαβάσουν τὴν ἐφημερίδα  DOCUMENTO, ἡ ὁποία ἀναλύει τὴν παρανομία τῆς Ῥάικου, ἡ ὁποία ἔδωσε στὴν ἀνακρίτρια δύο ὑπολογιστὲς ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Λιακουνάκου, τοὺς ὁποίους, ἐπὶ πλέον, ἡ Ῥάικου δὲν εἶχε κἂν ἀνοίξη νὰ ἐρευνήσῃ!
Ἐντὸς αὐτῶν 250.000 ἔγγραφα, τὰ ὁποία ἡ Ἀνακρίτρια χαρακτηρίζει «σημαντικά».

Δηλαδή.
Ἡ Ῥάικου 1) παράνομα δὲν παρέδωσε ὅλο τὸ ὑλικό, ὡς ὄφειλε καί, 2) δὲν ἐρεύνησε σὲ βάθος τὴν ὑπόθεση, ὡς ὄφειλε, εὐνοώντας Λιακουνᾶκο-Παπαντωνίου.
Καὶ παρητήθη δύο μῆνες πρὶν νὰ λήξῃ ἡ θητεία της, μὲ κορῶνες περὶ πιέσεων, τὴν ἡμέρα ἐκδόσεως τῆς ἐφημερίδος!!!

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

εἰκὼν

 

(Visited 227 times, 1 visits today)
Leave a Reply