Φαίνεται νὰ μὴν χορταίνουμε ἀπὸ …ντροπή!!!

Ὄνειδος καὶ καταισχύνη!!!

Περὶ κομμουνιστικοῦ φασισμοῦ καὶ προπαγάνδας!

Ἀπὸ Εἰδήσεις:
«Ὁ χωρὶς τσίπα καὶ τὸ ἀχρεῖο τσοῦρμο του θὰ ἐγκαινίαζαν τὸ μουσεῖο τοῦ «Ἥρωος»…»
…ἀποδεδειγμένα τοὐλάχιστον προδότου…
Δηλαδὴ δὲν ἐδικάσθη γιὰ τὶς ἰδέες του!!!

—————————

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

Κατωτέρω σὲ ἐσωτερικὸ ἔγγραφο-ἀναφορὰ κάποιου μεγαλοστέχους τοῦ ΚΚΕ στὴν Πελοπόννησο ἑνὸς «Βαγγέλη», μὲ ἡμερομηνία 19/3/1946 ἀναφέρονται κάποια σοβαρὰ καὶ σκοτεινά, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἔρχονται στὴν δημοσιότητα καὶ ποὺ ἀφουροῦν κυρίως στὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ Πελοποννήσου (Κ. Γαμβέττας, Νικ. Μπελογιάννης, Ἀχ.Μπλάνας, Θ. Ζέγγος…!)

Ἔκθεσις στὸ Π.Γ.
(Σελ.3)

Παρατηρήσεις γιὰ μερικὰ ζητήματα

1) Σύλληψις Γαμβέττα: Ἡ ὑπόθεση αὐτὴ εἶναι πολὺ σκοτεινὴ καὶ θέλει μεγάλη ἔρευνα. Παρουσιάζει πολλὲς σκοτεινὲς πτυχὲς καὶ δημιουργεῖ πολλὰ ἐρωτήματα. Στὶς συλλήψεις τῆς Πάτρας ἐκείνης τῆς περιόδου καὶ στὴν ἐκτέλεση τοῦ Γαμβέττα ἔχει ἀναμφισβήτητα τὸ δακτυλό της ἡ Ι.Σ. Παίζουν δὲ ῥόλο φαίνεται συνειδητὸ καὶ ἀσυνείδητο ἀρκετοί. Τὸν κυριότερο ῥόλο, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, ἔπαιξε μία γυναῖκα, ἀδερφὴ τοῦ Κουμανιώτη, ἡ ὁποία εἶχε πολλὲς σχέσεις μὲ τὸν Γαμβέττα, ἐνῶ παράλληλα ἦταν φιλινάδα, ἀποδεδειγμένα, τοῦ σ. Μπελογιάννη, σημερινοῦ Γραμ. τῆς Π.Ε. τῆς Πάτρας. Αὐτὴ κινουμένη μεταξὺ Γαμβέττα καὶ Μπελογιάννη ἐκείνη τὴν περίοδο, χαβιεδικά, ἁλώνιζε πραγματικά. Ἡ ἔρευνα τῶν συλλήψεων αὐτῶν πρέπει νὰ συντομευθῇ γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῶν χαφιεδικῶν ὑπολειμμάτων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ποὺ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα εὑρίσκονται σήμερα μέσα στὴν Κ.Ο. τῆς Πάτρας.

2) Ὑπόθεσις Κουμανιώτη: Μετὰ τὶς συλλήψεις τῆς Πάτρας, ἀφοῦ κατόρθωσε οὐσιαστικὰ ὁ ἐχθρὸς νὰ ἐκτοπίσῃ τὴν ὀργάνωσή μας, ἀπὸ τὴν πόλη, στρέφει τὴν προσοχή του στὴν ὕπαιθρο τῆς Ἀχαΐας. Γιατὶ δὲν μπορεἶ νὰ εἶναι τίποτα ἄλλο, ἀπὸ μία προβοκάτσια τοῦ ἐχθροῦ ὅλο αὐτὸ τὸ ὄργιο τοῦ στρατοπέδου τοῦ Κούμανη. Στο στρατόπεδο αὐτὸ βασανίζονταν καὶ σκοτώνονταν κατὰ τὸ πλεῖστον δικοί μας ἄνθρωποι. Ἄξονας ὅλης αὐτῆς τῆς ἀντικομματικῆς καὶ ἀντιεπαναστατικῆς δράσεως στὸ Κούμανι ἦταν ὁ τότε Γραμ. τῆς Π.Ε. Ἀχαΐας Βρασίδας Μακρῆς (Σταῦρος), ὁ ὁποῖος σήμερα κατὰ πληροφορίες, μπαινοβγαίνει στὴν Ἀγγλικὴ Πρεσβεία. Χρειάζεται ἔρευνα γιὰ τὴν ἐξσκρίβωση τῶν παραπάνω πληροφοριῶν καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς σατανικῆς δράσεως, τοῦ ἐχθροῦ σὲ αὐτὴν τὴν περίοδο.

3) Ἄλλη ὑπόθεσις, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐρευνηθῇ μὲ λεπτομέρεια καὶ στὴν ὁποίαν ὑπάρχει ὁ ἐχθρικὸς δάκτυλος εἶναι οἱ ἐκτελέσεις τῆς Ἀργολιδοκορινθίας. Ὁ Γραμ. τῆς Π.Ε. Κορίνθου, δηλώνει ὑπεύθυνα στὸν Γ.Π.Π. ὅτι ἀπ΄ τὴν μελέτη, ποὺ ἔχει κάνει μέχρι τώρα, διαπιστώνει ὅτι ἔγιναν πάνω ἀπὸ 1200 ἐκτελέσεις ἀνθρώπων, ποὺ ἐμεῖς σήμερα δὲν μποροῦμε μὲ κανένα στοιχεῖο νὰ δικαιολογήσουμε. Ἐκτελέσθηκε Γραμ. Κ.Ο. χωρίου γιατὶ ὑπεστήριζε μὲ ἐπιμονὴ πὼς στὸ χωριό του δὲν ἔχει ἀντίδραση γιὰ κόψιμο, ἡ ὁποία κατὰ τὸν Σέγγο ἔπρεπε ἀπαραίτητα νὰ ὑπάρχῃ σὲ ποσοστὸ 10-20% σὲ ὅλα τὰ χωριά. Αὐτὸς ὁ Σέγγος, στὴν καλλιτέρα περίπτωση, εἶναι μία παθολογικὴ ὕπαρξις τύπου σχιζοφρενοῦς, ποὺ ἐγκλημάτησε κατὰ τοῦ κόμματός μας. Κάποιος χωρὶς συζήτηση πρέπει νὰ ἐκμεταλλεύθηκε τὴν σχιζοφρένειά του καὶ αὐτός.
Κάποιος ἢ κάποιοι πρέπει νὰ βρεθοῦν.
Σ΄ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση φαίνονται ἀνακατεμένοι καὶ παλαιοὶ ἀρχ…! τῆς Κορινθίας ποὺ εὑρέθησαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὸ ΕΑΜ καὶ εἶχαν τὴν θεωρία τῆς Δικτατορίας τοῦ Προλεταριάτου.

…………………………………………………………………………………….!

Τελειώνοντας ἔχω νὰ πῶ κατὰ τὴν γνώμη μου, παρὰ τὶς ἀδυναμίες, ποὺ παρουσσιάζει σὲ ἕνα τόσο μεγάλο, Πολύπλευρο καὶ δύσκολο τομέα δουλειας, ὅπως εἶναι ἡ περιοχὴ Πελ/σοῦ Δ. Στερεᾶς-Νήσων. ἡ κ. καθοδήγησις, ἡ δουλειά………….!

Βαγγέλης

15/3/46
ΠΗΓΗ: ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ/Φ=24/2/114

Ῥιζογιάννης Σωτήρης

 

(Visited 291 times, 1 visits today)
Leave a Reply