Διαπράττοντας συνειδητῶς ἐθνικὴ προδοσία!

Ὁ Μπελογιάννης ἀποδεδειγμένα ἀπεδείχθη διενεργὼν κατασκοπεία εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπὲρ τρίτης χώρας «ἐχθρικῆς» κατὰ τὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποία διενεργήθη ἡ κατασκοπεία.

Αὐτὸ συνιστᾶ πράξη προδοσίας τῆς πατρίδος του.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ προσωπική τοῦ πεποίθησις ἦταν, ὅτι βοηθᾶ ἔτσι τὸν ἐπαναστατικό του σκοπό, σὲ τίποτα δὲν τὸν ἀπαλλάσσει τῆς πράξεώς του.

Τὴν δεκαετία τοῦ 40 καὶ τοῦ 50 πολλὲς πράξεις κατασκοπείας στὸν δυτικὸ κόσμο ᾡδηγήθησαν στὰ δικαστήρια καὶ οἱ ἔνοχοι ἔτυχαν τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου.

Χαρακτηριστικοτέρα περίπτωσις αὐτὴ τοῦ ζεύγους Julius and Ethel Rosenberg οἱ ὁποῖοι ὁμοίως ᾡδηγήθησαν στὴν ἠλεκτρικὴ καρέκλα.

Ἡ παγκόσμια ἀριστερὰ (οἱ ἀπολογητὲς τοῦ Στάλιν) ξεσήκωσε διαμαρτυρίες καὶ γιὰ τὶς δύο περιπτώσεις.

Ὁ Μπελογιάννης ὑπῆρξε στυγνὸς σταλινικὸς Κομμουνιστής, ἡ πολιτεία τοῦ ὁποίου στὴν κατοχικὴ Πελοπόννησο θεωρεῖται τουλάχιστον ἀμφιλεγομένη.

Δὲν θὰ σταθῶ ὅμως ἐκεῖ.
Θὰ σταθῶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀριστερὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν λήθη μονομερῶς καὶ καλὰ κάνει, ὅταν ἡ δεξιὰ καρικατούρα τοῦ Μητσοτάκη, τοῦ Ἀδώνιδος καὶ τοῦ Καραμανλῆ τιμᾶ τοὺς ἀγῶνες της.

Ὁ πέραν τῆς κεντροαριστερᾶς χῶρος εἶναι στὴν κυριολεξία πολιτικὰ παρθένος.
Ὅταν θὰ παρουσιασθῆ ἕνα κίνημα σοβαρό, θὰ στείλη τοὺς Καραμανλῆδες, τοὺς Μητσοτάκηδες καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ κόμμα παρῳδία στὰ σκουπίδια τῆς ἱστορίας.

Μαλαμούλης Δημήτρης

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

εἰκόνα

(Visited 278 times, 1 visits today)
Leave a Reply