Θανάσιμος κίνδυνος γιὰ τὸν Ἐρντογάν!!!

Προσέξτε αὐτὴν τὴν εἴδησιν πολύ!!!
«Συνελήφθη ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς μεγαλυτέρας τουρκικῆς κρατικῆς τραπέζης Halkbank Μεχμὲτ Χακὰν Ἀττίλα γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν παρανόμων συναλλαγῶν μὲ τὸ Ἰράν, στὴν ὁποίαν ἐμπλέκεται ὁ Ἰρανοτοῦρκος ἐπιχειρηματίας Ῥιζᾶ Ζαράμπ».

Ὁ ἴδιος ὁ Ῥιχᾶ Ζαρᾶμπ ἔχει συληφθεῖ καὶ κρατεῖται στὶς Η.Π.Α. ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2016!
Πρόσωπα καὶ οἱ δύο τους, τοῦ στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος Ἐρντογάν!

Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά;

Θανάσιμο κινδυνο για τὸν Ἐρντογαν καὶ τὴν οἰκογενειά του.

Ὅτι πιάστηκαν μὲ τὸ «κεφάλι στὸ μέλι» ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τώρα πιὰ θὰ ἐκβιασθῆ νὰ τὰ «δόσῃ ὅλα», πρὸ κειμένου νὰ σώσῃ τὸ κεφάλι του!!!
Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο θὰ ξεχάση ὁ Ἐρντογὰν ὅλες τὶς συμφωνίες καὶ τὶς «συμμαχίες» του μὲ τὸν Ποῦτιν!

Βέβαια θὰ χρειασθῆ καὶ κάποια «μικρὰ νίκη» γιὰ νὰ τὰ καλύψῃ ὅλα αὐτά. Ἤδη ὅμως οἱ Τοῦρκοι ἐδήλωσαν τὴν λήξη τῆς ἐπιχειρήσεως «Ἀσπὶς τοῦ Εὐφράτου» καὶ ἀμέσως μετὰ ἐξήγγειλαν σκληρὴ στάση στὸ Αἰγαῖο καὶ στὸ Κυπριακό.!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply