Ψέμματα καὶ μπαρουφολογίες γύρω ἀπὸ τὴν προπαγάνδα πΣῶῤῥα…

Ἔχω ἤδη ἀναφέρει πολλὲς φορὲς τὴν παραπληροφορία τῶν πσωῤῥαίων, ἀναφορικῶς μὲ τὰ τρισεκατομυριοδισεκατομμύρια, ποὺ ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ πιστεύω πὼςὅλη αὐτὴ ἡ προπαγάνδα ἐχρησιμοποιήθη, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ ἀποκοιμήσῃ τοὺς συμπατριῶτες μας ἐπὶ πλέον γιὰ νὰ γελοιοποιήσῃ τὴν ὑπόθεσιν της Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς.
Μία πολὺ βρώμικη ὑπόθεσις, μὲ πλαστογραφίες, ἐκφοβισμούς, παραπληροφορίες καί, κυρίως «ἐθνοσωτῆρες» διογενεῖς, ποὺ ἀνεκάλυψαν ὅλον τὸν πλοῦτο τοῦ πλανήτου καὶ μᾶς τὸν φέρνουν (μὲ τὸ …ἀζημίωτον πάντα!!!).

«…Ὅλοι αὐτοὶ (καὶ δὲν εἶναι οἱ μόνοι) κατάφεραν νὰ «δέσουν» μεταξύ τους δύο ἄσχετα πράγματα: τὰ τρισεκατομυριοδισεκατομμύρια τοῦ Wozny μὲ τὶς μετοχὲς τῆς τραπέζης Ἀνατολῆς….»

Βιάζονται πολύ οἱ δημοσιοκάφροι νά …ξεφορτωθοῦν τόν πσῶῤῤα;

Ἡ συγκεκριμένη μασωνικὴ στοά, ποὺ προώθησε τὸ μύθευμα τῶν καταπιστευμάτων, μαζὺ μὲ τὸν πσῶῤῥα καὶ τὸν ἀνθελληνισμό του….

…ἐκτὸς φυσικὰ ποὺ ἐξυπηρέτησε τὸ πολιτικὸ σύστημα (τί ῥόλο ἄρα γέ νά ἔπαιξε ὁ μπουμποῦκος σέ αὐτό; Καί γιατί δέν κατέθεσε τά ὅσα ἤδη γνώριζε στήν δίκη, γιά νά ἀναδείξῃ ὁριστικῶς τήν ἀπάτη ὡς ἀπάτη;), τὸ ὁποῖον κι ἔλαβε τὸν ἀναγκαῖο του χρόνο καὶ  «νομο»-μαγείρευσε ἀνενόχλητο εἰς βάρος μας, ἐφ΄ ὅσον ἱκανὰ κι ἄξια πρόσωπα ἀπησχολοῦντο μὲ τὶς ἀηδίες τῶν πσωῤῥολαμπράκηδων…
…ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἔδωσε χρόνο ἐπὶ πλέον στὰ καθάρματα ποὺ μᾶς διοικοῦν νὰ διασώζονται καὶ νὰ παραμένουν στὴν ἐξουσία, ἐφ΄ ὅσον κάθε εἴδους παλαβομάρες καὶ κορῶνες ἀκραίου ῥατσισμοῦ μεγιστοποίησαν τὴν βλακεία πολλῶν συμπατριωτῶν μας, ἀποτρέποντας οὐσιαστικῶς τὴν κοινὴ καὶ ταχυτέρα συμπόρευσίν μας πρὸς τὴν ἀνατροπή τους…
…ἐπὶ πλέον, πιστεύω βαθύτατα τώρα πιά, πὼς ἡ ἀναφορὰ τῶν πσωῤῥαίων στὴν ἀξία τῶν μετοχῶν τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆς (ἀλλὰ καὶ τῶν δημοσιοκάφρων τώρα τελευταία) ἦταν μέσα στὴν «συμφωνία ἀναδείξεως» τοῦ «ἐθνοσωτῆρος» σὲ «αὐτόχθονα» ἐξ ἐπιφοιτήσεως «ἡγέτη» μας, γιὰ νὰ ἀμαυρώσουν, μὲ τὸν γελοιοδέστερον τρόπο, τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν.

Τελικῶς πράγματι κάποιοι εἶναι μάστορες τῆς προπαγάνδας, τῆς ψευδολογίας καὶ τῆς μπαρουφολογίας.

 

Κάποια μάλιστα σαπρόφυτα-ἐκτελεστές, ὑπάκουα ἐργαλεῖα μασωνικῶν στοῶν, ἐπίσης πολὺ καλοὶ γνῶστες τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐξ ἄνωθεν ἐντολῶν, ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐξαφανίζονται πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις, πιὸ …«πατριωτικές», γιὰ νὰ μᾶς διατηρήσουν, κατὰ πῶς σχεδιάζουν, σὲ μακρὰ κατάστασιν ὑπνώσεως.

Φιλονόη

ἡ εἰκόνα

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply