Θεατρινισμοί ἤ «ἄγριο» παιχνίδι στίς Βρυξέλλες;

Παράξενες οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, ἀναφορικῶς μὲ τὴν πολύπαθο καὶ πολυπόθητο ἀξιολόγηση.

Ἀπὸ τὴν μία οἱ αἰνιγματικὲς δηλώσεις ἀξιωματούχων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, περὶ «προβληματικοῦ χρόνου» καὶ τοῦ ὅτι «εὑρισκόμεθα πλέον σὲ ἕνα σημεῖον «ὅπου καταγράφουμε τὴν πρόοδο τῆς προόδου»…!!!
…σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ αἰφνίδιες μεταφορὲς διαθεσίμων, ἀπὸ διαφόρους ὀργανισμούς, ὅπως τελευταία τοῦ ΟΑΕΔ, πρὸς λογαριασμοὺς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος…

…θυμίζουν καὶ πάλι τὸ καλοκαίρι τοῦ 2015 καθὼς καὶ τὴν προετοιμασία πρὸς τὴν τελικὴ σύγκρουση κυβερνήσεως καὶ δανειστῶν.

Μᾶλλον παίζουν καὶ πάλι τὰ «χαρτιά» τους γιὰ πολιτικὴ λύση, ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς οἱ συσχετισμοὶ δυνάμενων δὲν εἶναι τέτοιοι ποὺ νὰ ἐπιτρέπουν αἰσιοδοξία.

Ἐκτὸς βέβαια ἐὰν πρόκειται πάλι γιὰ στημένους θεατρινισμούς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply