Φθάνοντας στὸ τέλος …περιφερειακῶν ῥόλων

Ἡ νίκη τοῦ Ἐρντογᾶν στὸ πρόσφατο δημοψήφισμα, σφραγίζει τὸ τέλος τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας κι ἑτοιμάζει μίαν ἀναγέννηση τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους μέσα ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πορείας του.
Παράλληλα δὲ σημαίνει καὶ τὸ τέλος ἑνὸς ὁλοκλήρου περιφερειακοῦ συστήματος, ἡ κατάῤῥευσις τοῦ ὁποίου οὐσιαστικὰ κλείνει καὶ μίαν ἱστορικὴ φάση βιαίας μεταλλάξεως τῆς Ἑλλάδος.
Μίας μεταλλάξεως μὲ πολλὰ στάδια κι ἐπίπεδα, ποὺ διαφοροποίησαν τοὺς σκοποὺς καὶ τοὺς λόγους ὑπάρξεως τοῦ Ἔθνους μας, διατηρώντας μας σὲ ῥόλους περεφερειακοὺς πολλῶν ἱστορικῶν κύκλων, μὲ κέντρο ὅμως πάντα τὴν Τουρκία.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ῥόλοι ποὺ μᾶς ὁδήγησαν σὲ λάθος διαδρομές.
 Ἀπὸ τὸ ἐθνο-κρατοκεντρικὸ καὶ ἐπεκτατικὸ πρόταγμα τῆς Μεγάλης Ἰδέας, σὲ μίαν ἐθνοκεντρικὴ ἰδεολογία καὶ τὸ κράτος – ἔθνος.
Ἀπὸ τὶς συμφωνίες καὶ τὶς συμμαχίες Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ Κεμὰλ Ἀτατοῦρκ, γιὰ «ἐγκάρδια συνεννόηση» καὶ συνεργασία καὶ τὴν ὑπογραφὴ συμφώνου φιλίας, στὶς 30 Ὀκτωβρίου τοῦ 1930, ἡ ὁποία καθῴρισε τὴν ὁλοκλήρωση σὲ ζητήματα χαμηλῆς καὶ «ὑψηλῆς» πολιτικῆς, μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν καὶ πιθανὸν κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν «Μεγάλων Δυνάμεων», ἀλλά, κυρίως τὴν προστασία τῶν συμφερόντων τους, στὴν περιοχή.

Ὅλα τὰ παραπάνω ᾡδήγησαν στὴν γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ποντίων, ἀλλὰ καὶ στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, δίδοντας τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας στὴν δυναστεία τῶν Βενιζελικῶν. Καὶ μόνον ποὺ ὁ Βενιζέλος ὑπέδειξε τὸν Κεμὰλ γιὰ Νόμπελ Εἰρήνης, ἀλλὰ καὶ τὶς πρόσφατες, γνωστὲς κουμπαριὲς πολιτικῶν ἀρχηγῶν μὲ τὸν Ἐρντογάν, ἀποδεικνύει πολλὰ ποὺ δὲν ὁμολογοῦνται καὶ τὰ ὁποῖα, πλέον, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀλλαγὲς στὴν Τουρκία, μᾶς δείχνουν πὼς ἐὰν δὲν ἀλλάξουν τὰ πράγματα δραστικὰ καὶ στὴν χώρα μας, κινδυνεύουμε νὰ γίνουμε εὐνοῦχοι τοῦ …χαρεμιοῦ του!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φθάνοντας στὸ τέλος …περιφερειακῶν ῥόλων

    • Μπᾶ… σκηνικὸ εἶναι. Μὴν ἀσχολεῖσαι. Δὲς τὴν οὐσία τῶν γεγονότων καὶ θὰ ἀντιληφθῆς (ξεκάθαρα) πὼς τὸ θηρίον ὅταν ξεψυχᾷ γίνεται πολὺ ἐπικίνδυνον.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *