Ὑπάρχουν λύσεις γιά τά Ἐθνικά μας προβλήματα;

Σκεπτόμουν σήμερα, πίνοντας τὸν καφέ μου καὶ καπνίζοντας ἕνα τσιγάρο στὸ μπαλκόνι (κυττώντας τὸν Τοῦρκο σκοπὸ στὴν σκοπιά του νὰ κάνῃ βαριεστημένες βόλτες μὲ τὸ ὅπλο του σὰν νὰ ἦταν γκλίτσα…)…
…σκεπτόμουν πολλά… Πολλὰ καὶ διάφορα…

Μία ἀπὸ τὶς σκέψεις μου (ποὺ διεκόπη ἀπότομα, γιατὶ τὸ ἀπογευματινὸ ἀεράκι μοῦ ἔφερε τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ποὺ κυμματίζει μονίμως στὸ μπαλκόνι, νὰ μοῦ χαϊδεύσῃ τὸ πρόσωπο) ἦταν τὸ πῶς θὰ δοθῆ λύσις στὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ σκέψεις μὲ ὁδηγούσαν στὴν διαπίστωση ὅτι σὲ ἕναν τόπο, ὅπου οἱ ἀνθέλληνες καὶ οἱ διεθνιστὲς εἶναι ἰσάριθμοι (ἐὰν ὄχι καὶ περισσότεροι) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, τοὺς πραγματικοὺς Ἕλληνες, μόνον μία καταστροφὴ θὰ μποροῦσε νὰ βάλῃ τὰ πράγματα στὴν θέση τους. Νὰ ξανά-δημιουργηθῇ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο Κράτη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀπὸ τὶς στάκτες του, σὰν τὸν Φοίνικα.

Λύσις μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες δὲν ὑπάρχει…
Λύσις μὲ ἅρματα δὲν εἶναι ὀρατὴ στὸν ὁρίζοντα…
Ἡγέτης ἐν καιρῷ μνημονίων δὲν προβλέπεται…
Κάτι πρέπει νὰ γίνῃ ὅμως διάολε…

Νὰ γκρεμίσῃ τὰ πάντα συθέμελα καὶ νὰ ξανακτίσῃ ἀπὸ τὴν ἀρχή!
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕνα Κράτος μὲ τὶς Ὑπηρεσίες του…
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕνα Κράτος Ἀρχῶν καὶ Ἀντιλήψεων περὶ νομιμότητος…
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕνα Κράτος ποὺ θὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν Πολίτη ποὺ τὸ ἐδημιούργησε καὶ στὸν ὁποῖον ἀνήκει καὶ εἶναι ὑπόλογο…

Ἀλλά, ὅλα αὐτά, προϋποθέτουν κόψιμο τοῦ ὀμφαλίου λώρου ἀπὸ τὸ παρελθόν…
Πῶς θά μποροῦσε νά γίνῃ αὐτό, ἐνᾦ ὑπάρχουν καί ἀκόμη διαπλέκονται μέ τήν ἑκάστοτε ἐξουσία, οἱ συνδικαλιστάδες, οἱ δημοσιογράφοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πλούτου, πού, μὲ ἕναν ἄκρατο ἀμοραλισμό, ξυπνοῦν κι ἀντί γιά προσευχή λέν «Γαία Πυρί Μιχθήτω»…;

Καὶ ἐκεῖ ποὺ σκεπτόπουν τὸ τὶ θὰ μποροῦσε, νομοτελειακά, νὰ λειτουργήσῃ γιὰ νὰ γίνουν ὅλα αὐτά…
…τσᾶφ… ἡ σημαία νὰ μὲ βγάζῃ ἀπὸ τὶς σκέψεις μου, χαϊδεύοντάς μου τὸ πρόσωπο…
…καὶ νὰ μὲ ξυπνᾷ ἀπὸ τὸν λήθαργο ποὺ εἶχα περιπέση…

Γιατί, δὲν χρειάζεται νὰ ἐπωμισθῆ ἀκόμη μίαν καταστροφὴ ἡ Δύσμοιρη Πατρίς, ἀλλὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τοὺς σαλτιμπάγκους (κοινῶς τὰ λαμόγια) ποὺ τὴν κυβέρνησαν ἄμεσα ἢ ἔμμεσα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια…

Καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ γίνεται καὶ μὲ τὸ καλό, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ κακό.

Πρὸς γνῶσιν…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply