Διαπαιδαγώγησις ἀλὰ τούρκα

Στὴν Τουρκία ὑπάρχουν δύο ἐθνικὲς ἐορτὲς (στὶς 30 Αὐγούστου καὶ στὶς 29 Ὀκτωβρίου), δύο ἑορτασμοὶ ἐπετείων ποὺ εἶναι ἀργίες (23 Ἀπριλίου καὶ 19 Μαΐου) καὶ ἕνας ἑορτασμὸς ἐπετείου ποὺ δὲν εἶναι ἀργία (10 Νοεμβρίου). Ὀλες αὐτὲς οἱ ἑορτὲς ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν ζωὴ τοῦ Ἀτατοῦρκ, τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ταὐτοχρόνως μὲ τὸ πολίτευμα.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ὁ Ἀτατοὺρκ «χάρισε» τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία στὰ παιδιά, τὸ μέλλον τῆς χώρας. Ἡ 23η Ἀπριλίου εἶναι ἀργία καὶ τὰ παιδιὰ φοροῦν τὰ πιὸ καλά τους ῥοῦχα. Πηγαίνουν ὅμως στὰ σχολεῖα, ἀπὸ ὅπου ξεκινοῦν παρελάσεις στοὺς δρόμους τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν. Ἡ Τουρκία ὑπερηφανεύεται ὅτι εἶναι ἡ μόνη χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἔχει ἀφιερώσει μίαν ἐθνικὴ ἑορτὴ στὰ παιδιά.
Φωτογραφία:
Στὰ πλαίσια ἐκδηλώσεώς γιὰ τὴν 23η Ἀπριλίου, σὲ νηπιαγωγεῖο τῆς Καισαρείας ἔγινε ἀναπαράστασις. Στὴν ἐπίδειξη ἕνας μαθητὴς νηπιαγωγείου ἀναπαρέστησε ἕναν στρατιώτη ποὺ σκοτώθηκε.
Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply