Ὥρα νὰ ξεφορτωθοῦμε (διὰ παντὸς καί) τὸν Βαρουφάκη!!!

Κάποιοι, ἀνάμεσα σὲ ἐμᾶς τὸ πόπολο, πρέπει νὰ καταλάβουν, ὅτι οἱ κουτσομπολίστικες ἀφηγήσεις τοῦ Μπαρουφάκη, τοῦ πλασιὲ εἰκονικοῦ νομίσματος, τοῦ ἐπαναλαμβανομένου ὕφους, «μοῦ εἶπε ὁ Σόϊμπλε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ», δίχως ποτὲ ἡ κουτσομπόλα νὰ λέῃ  ξεκάθαρα, τὶ σκατὰ πρότεινε καὶ προτείνει αὐτή, γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίση, ἐνῶ ἔχει ἀναγνωρίσει παντιοτρόπως τὸ παράνομα κατασκευασθὲν Δημόσιο χρέος, δὲν εἶναι ἰδεολογία, δὲν εἶναι οὔτε κἂν ἰδεολόγημα, δὲν εἶναι, πολὺ περισσότερο, οἰκονομικὴ πολιτική.

Εἶναι ξεκάθαρα π@υστιά.

Κάποιοι ἀνάμεσα σὲ ἐμᾶς, τὸ πόπολο, πρέπει νὰ καταλάβουν, ὅτι τὸ εἰκονικὸ νόμισμα τοῦ Μπαρουφάκη, ὑπαγόμενο στὸ σύστημα τῶν διεθνῶν ἰσοτιμιῶν, δὲν εἶναι οὔτε ἀνεξάρτητο ἀπὸ τραπεζικὰ συστήματα, οὔτε ἀντισυστημικὸ ἐν γένει. Σὲ τρεῖς- τέσσερεις χῶρες ποὺ λειτουργεῖ νόμιμα, ὡς παράλληλο νόμισμα, εἶναι ἐντεταγμένο καὶ ὑποταγμένο στὸ κατεστημένο διατραπεζικὸ σύστημα καὶ τῶν διεθνῶν ἰσοτιμιῶν νομισμάτων, ἀλλὰ μόνον σ΄ αὐτὲς τὶς τρεῖς τέσσερεις χῶρες ὡς ἰδιαιτερότητα ἀέρος κοπανιστοῦ!

Ὁποιοσδήποτε φαντάζεται κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω, νὰ τὸ καταθέσῃ δημοσίως γιὰ νὰ τὸ μελετήσουμε τεχνοκρατικὰ καὶ νὰ μᾶς περιγράψῃ μὲ σαφήνεια, τὴν οἰκονομική, δημοσιονομικὴ καὶ νομισματικὴ πολιτικὴ τοῦ πολιτικοῦ ἀπατεῶνος Μπαρουφάκη.

Μὴ γίνεσθε γιὰ πέμπτη, ἕκτη ἢ ἑβδόμη φορὰ πρόβατα γιὰ τὸ σφαγεῖον τοῦ Μπαρουφάκη.

Κοντολογίς…
Ὁ Μπαρουφάκης, ἀπὸ πουθενὰ δὲν πληρώθηκε οὔτε πληρώνεται σὲ εἰκονικὸ νόμισμα, ἡ δὲ ῥευστὴ περιουσία του εἶναι στὰ λεγόμενα κλασικὰ σκληρὰ διεθνῆ νομίσματα. Τὸ εἰκονικὸ νόμισμα τὸ προωθεῖ, καθ΄ ὃν τρόπο λειτούργησαν χρηματιστηριακὰ οἱ φοῦσκες κερδοσκοπίας καὶ οἱ πυραμίδες τῶν χρηματοαπατεώνων.

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply